ค้นหา

 
Found: 288

เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

... ล้วนดึงดูดให้คนไทยต่างจูงลูกเด็กเล็กแดง คุณป้า คุณอา อากงอาม่า มาเยือนถิ่นแดนปลาดิบกันถ้วนหน้า ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยตรงได้อย่างยอดเยี่ยม ในทางกลับกัน การที่คนไทยเดินทางมาญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากย่อมมีปัญหาตามมา เล็กบ้าง ใหญ่บ้างแล้วแต่สถานการณ์ที่ประสบพบเจอ ทุกคนล้วนรับรู้ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปลอดภัย ...

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... ของไทยและญี่ปุ่นมีโครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเยาวชนในมิติต่าง ๆ สำหรับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนถึงมหาวิทยาลัย... ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเป็นหลัก... ... ขึ้นกับวัตถุประสงค์และงบประมาณขององค์กรผู้ดำเนินโครงการ แต่โดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 10 วันไปจนถึง...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... ของไทยและญี่ปุ่นมีโครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเยาวชนในมิติต่าง ๆ สำหรับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนถึงมหาวิทยาลัย... ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเป็นหลัก... ... ขึ้นกับวัตถุประสงค์และงบประมาณขององค์กรผู้ดำเนินโครงการ แต่โดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 10 วันไปจนถึง...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... ของไทยและญี่ปุ่นมีโครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเยาวชนในมิติต่าง ๆ สำหรับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนถึงมหาวิทยาลัย... ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเป็นหลัก... ... ขึ้นกับวัตถุประสงค์และงบประมาณขององค์กรผู้ดำเนินโครงการ แต่โดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 10 วันไปจนถึง...
24/05/2016

2013.04.20 ออท.และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ)

... เพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น และพัฒนาศักยภาพคนไทยในญี่ปุ่นในด้านต่างๆช่น ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและสถาบันครอบครัว ...
24/04/2013

วันที่ 17 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... *************************************** เบอร์ฉุกเฉิน Hotline สำหรับคนไทยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู... ... *************************************** เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ (16 เมษายน) มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูต่อเนื่อง... ... ติดตามข้อมูลจากทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด โดยนอกจากเพจสถานทูตฯ...

2014.02.02 งานฉลองวันเกิดอายุครบ 67 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ”

... กุมภาพันธ์ 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมในงานฉลองวันเกิดอายุครบ 67 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่จัดขึ้นโดยสวนสัตว์อิโนคาชิระ กรุงโตเกียว ฮานาโกะเป็นช้างไทยที่ประเทศไทยมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ...
05/02/2014

2013.04.25 Thai Curry Night in Tokyo

... เบียร์ไทยและเครื่องดื่มต่างๆ ภายในงานแล้ว ยังได้จัดการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และสาธิตนวดไทย ให้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน อาทิเช่น เอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นจากประเทศต่างๆ บุคคลที่ทำงานในแวดวงเกี่ยวกับประเทศไทย หรือจำหน่ายสินค้าอาหาร และสื่อมวลชน ได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยอีกด้วย ...
08/05/2013

2013.07.14 สถานเอกอัครราชทูตฯ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Open Campus ของมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา

... และได้ส่งเสริมการเรียนภาษาไทยโดยการจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นเวทีให้นักศึกษาภาควิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในญี่ปุ่น ได้แสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย โดยได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 7 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
17/07/2013

2014.04.24 Thai Curry Night in Tokyo

... และเครื่องดื่มไทยต่างๆ ภายในงานแล้ว ยังได้จัดการแสดงโขน มวยไทย การแสดงดนตรีไทย และการสาธิตนวดไทยให้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน อาทิเช่น เอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นจากประเทศต่างๆ บุคคลที่ทำงานในแวดวงเกี่ยวกับประเทศไทย หรือจำหน่ายสินค้าอาหาร และสื่อมวลชน ได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยอีกด้วย ...
25/04/2014
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 29 Next
  relevance date