ค้นหา

 
Found: 288

2013.07.30-31 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโทยามะ

... โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงและโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย ในขณะที่ประเทศต่างๆ มีพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นและการจะเกิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยใช้รากฐานความสัมพันธ์ที่มีอยู่และฐานการลงทุนในไทยในการขยายธุรกิจและการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านและในอาเซียน และเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนญี่ปุ่นเข้าร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ...
02/08/2013

วันที่ 16 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... *************************************** เบอร์ฉุกเฉิน Hotline สำหรับคนไทยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู... ... *************************************** เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ (16 เมษายน) มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูต่อเนื่อง... ... ติดตามข้อมูลจากทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด โดยนอกจากเพจสถานทูตฯ...

... กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

... ปฏิเสธการเข้าเมืองของผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศและพื้นที่ต่าง ๆ รวม 129 ประเทศ/เขต รวมถึงประเทศไทย ในช่วง 14 วันก่อนหน้าวันที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก ... ... หรือเครื่องบินมาจอดเติมน้ำมันที่ญี่ปุ่น ในหลักการแล้วก็จะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองเช่นกัน 1.2. ชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร ...
01/07/2020

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙

... พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวเปิดงาน ... ... สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและญี่ปุ่น จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ...
12/05/2018

งานฉลองวันเกิดอายุครบ 68 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่สวนสัตว์อิโนคาชิระ

... นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาและภริยา ได้เข้าร่วมในงานฉลองวันเกิดอายุครบ 68 ปีแก่ช้างไทย “ฮานาโกะ” ที่จัดขึ้นโดยสวนสัตว์อิโนคาชิระ กรุงโตเกียว ฮานาโกะเป็นช้างไทยที่ประเทศไทยมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ ...
01/02/2015

2012.06.14 เอกอัครราชทูตให้สัมภาษณ์ทีมสารคดีช่อง 9 อสมท.

... นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์แก่ทีมงานผู้ผลิตสารคดีพิเศษ “24 ชั่วโมง...ไทยไม่เคยหลับ” จากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9 อสมท.) ซึ่งจะนำเสนอภารกิจด้านการต่างประเทศในมิติต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดฉายทางสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ...
26/06/2012

หนังสือมอบอำนาจ

... หากไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย แต่มีความประสงค์จะดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยช่น 1. ขอคัดสำเนาเอกสารประจำตัวบุคคลต่างๆช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว สำเนาทะเบียนสมรสและหย่า ...
19/01/2017

2013.03.28 การจัดสัมมนา Networking Meeting 2014 for Thailand โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre

... ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่มีต่อไทยในระดับที่สูง ในสัมมนาดังกล่าว... ... ออท. ได้เดินทางเยือนจังหวัดต่าง ๆ ในญี่ปุ่นมากกว่า 30 จังหวัดในช่วง... ... ญี่ปุ่นยังสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ไทยเป็นฐานในการลงทุนในอาเซียน...
31/03/2014

2013.03.28 การจัดสัมมนา Networking Meeting 2014 for Thailand โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre

... ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่มีต่อไทยในระดับที่สูง ในสัมมนาดังกล่าว... ... ออท. ได้เดินทางเยือนจังหวัดต่าง ๆ ในญี่ปุ่นมากกว่า 30 จังหวัดในช่วง... ... ญี่ปุ่นยังสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ไทยเป็นฐานในการลงทุนในอาเซียน...
31/03/2014

นักฟุตบอลไทยในเจลีกเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... จะสามารถทำหน้าที่ให้แก่สโมสรที่แต่ละคนสังกัดได้อย่างเต็มที่และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่าในญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้และถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังต่อไป นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมจะดูแลนักฟุตบอลไทยทุกคนเช่นเดียวกับที่เราดูแลชุมชนไทยในญี่ปุ่น และจะติดตามผลงานของทุกคนอย่างใกล้ชิด มีโอกาสก็จะต้องไปเชียร์แน่นอน พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตบรรสานยังแสดงความพร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับเจลีกในส่งเสริมให้นักฟุตบอลไทยมาเล่นให้ญี่ปุ่นมากขึ้น ...
J-League
15/02/2018
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 29 Next
  relevance date