ค้นหา

 
Found: 288

... กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

... ปฏิเสธการเข้าเมืองของผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศและพื้นที่ต่าง ๆ รวม 129 ประเทศ/เขต รวมถึงประเทศไทย ในช่วง 14 วันก่อนหน้าวันที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก ... ... หรือเครื่องบินมาจอดเติมน้ำมันที่ญี่ปุ่น ในหลักการแล้วก็จะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองเช่นกัน 1.2. ชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร ...
01/07/2020

ประธาน FEC เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง FEC และสถานเอกอัครราชทูตฯ ในอนาคต ทั้งนี้ นาง ... ... ได้อธิบายความร่วมมือของบริษัทและ JICA ที่ประเทศไทย ด้านการใช้อุปกรณ์เพื่อการขับขี่รถยนต์ควบคุมด้วยมือสำหรับผู้พิการช่วงล่างอีกด้วย
FEC
01/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563

... ขยายเป็นจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งรวมถึงมาตรการวีซ่าสำหรับคนไทย ❖ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการออก ... ... กรุงโตเกียวจะจัดตั้งเงื่อนไขใหม่ในการติดตามดูแลสถานการณ์การติดเชื้อของกรุงโตเกียวในช่วงเย็นของวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ดี คาดว่ากรุงโตเกียวจะไม่ใช้ตัวชี้วัดในลักษณะตัวเลข สำหรับเป็นเงื่อนไขที่จะขอความร่วมมือบริษัทเอกชนให้ปิดทำการ ...
COVID-19
30/06/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563

... ขอให้ผู้ที่ประสงค์และพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ลงทะเบียนตามลิงค์ต่อไปนี้ ลงทะเบียน... ... จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันของเที่ยวบินพิเศษต่อไป (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ)) ... ... ใบยินยอมรับการกักตัว (ลิงค์ด้านล่าง) ให้ลงนามส่งมาพร้อมกัน (ลิงค์ใบยินยอมรับการกักตัว)...
29/06/2020

ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ไทยกับญี่ปุ่น

... แสวงหามิตรภาพจากญี่ปุ่นในฐานะรัฐแห่งเอเชียเช่นเดียวกัน และเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาบนรากฐาน... ... “ปฏิญญาณว่าด้วยทางพระราชไมตรีแลการค้าขายในรหว่าง ประเทศสยามกับประเทศยี่ปุ่น”... ... ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่ทั้งไทยและญี่ปุ่นต่างเผชิญกับลัทธิล่าอาณานิคม ...

ตราสัญลักษณ์ในโอกาส ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น

... และได้รับเลือกเป็นผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ถูกออกแบบให้เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสัญลักษณ์ของไทย ได้แก่ ช้าง บนลายธงไตรรงค์ และดอกซากุระบน พระอาทิตย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น โดยภาพรวมมีลักษณะคล้ายเครื่องหมายอนันต์ ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำทางเลือกหนึ่งในการช่วยคลายความกังวลในการใช้ชีวิตของท่านในญี่ปุ่น ด้วยแอพพลิเคชั่น COCOA

... สามารถดาวน์โหลดแอพฯ ดังกล่าวได้ตามลิงค์ด้านล่าง Google Play: https://play.google.com/store/apps/details… App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในญี่ปุ่นทราบ และอาจลองใช้ประโยชน์จากแอพฯ ดังกล่าวเพื่อปกป้องตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 ...
24/06/2020

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... จะมีสิทธิขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี กระทรวงมหาดไทยได้อนุโลมให้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ... ... ทะเบียนราษฎรให้ผู้ร้องพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรในภายหลัง เช่น ผู้ยื่นขอทำบัตรอาจดำเนินการเองในการโอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านชั่วคราว ...

ความสัมพันธ์130 ปี ไทย - ญี่ปุ่น

... เห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟ้นในทุกด้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต ซึ่งเปรียบได้กับ... ... ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเครื่องหมายอนันต์... ... ซึ่งหมายความถึงความสัมพันธ์ที่จะดำเนินต่อไป อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ตามรอยประวัติศาสตร์ ๖๐๐ ปี ไทย – ญี่ปุ่น

          ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นดำเนินมายาวนานกว่า ... ... ตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๔ ตั้งแต่ครั้งที่ไทยยังใช้ชื่อสยามในยุคแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย... ... สินค้าสำคัญที่ญี่ปุ่นนำมาขายในประเทศไทย ได้แก่ ผ้าไหม สิ่งทอ เครื่องปั้นดินเผาของจีน...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 29 Next
  relevance date