ค้นหา

 
Found: 2

ขอเชิญชมคลิปวีดิทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” คลิปวีดิทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินั กล่าวถึงประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญและจะมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี ...
04/01/2019

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 18.30 น. นายดอน ปรมัตถ์วินั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ...
  relevance date