ค้นหา

 
Found: 7

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการสัมมนาการประชุมสมาคมมิตรภาพไซตามะ – ไทย ครั้งที่ 4

... การให้ความสนับสนุนด้านโอกาสทางการศึกษาแต่เด็กชาวเขาทางภาคเหนือของไทยที่ยากจน การติดไฟให้แก่ถนนในย่านกันดารของประเทศไทย เป็นต้น และยังเชิญชวนให้นักลงทุนญี่ปุ่นไปลงทุนในเขต EEC ใน 4 สาขาที่ญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญ ...

นาย Taro Aso รอง นรม./ รมว.คลัง ญป. เยือนเมียนมาร์เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดเขต ศก. พิเศษติละวา

เมื่อ 23 ก.ย. 58 นาย Taro Aso รอง นรม./รมว.คลัง ญป. และ ดร. Sai Mawk Kham รอง ปธน. มม. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเขต ศก. พิเศษติละวา ซึ่งที่มีพื้นที่ประมาณ 400 เฮกตาร์ โดยการก่อสร้างเฟสแรกได้สิ้นสุดลงแล้ว 1. เขต ศก. พิเศษติละวา...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... ทั้งสิ้น** ช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 0 2981 7257 0 2981 7256 ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ...

วันที่ 16 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... เส้นสีขาวคืออยู่ระหว่างการปรับปรุง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน *************************************** สถานการณ์ถนนเข้าออกจังหวัดคุมาโมโตะในปัจจุบัน *************************************** สถานทูตฯ ขอแจ้งรายละเอียดจุดหลบภัยในบริเวณยุฟุอิง ...

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ จะใช้ งปม.บางส่วนในการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนและอุโมงค์ที่ได้รับความเสียหายด้วย

วันที่ 18 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... เส้นสีขาวคืออยู่ระหว่างการปรับปรุง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน *************************************** สถานการณ์ถนนเข้าออกจังหวัดคุมาโมโตะในปัจจุบัน *************************************** สถานทูตฯ ขอแจ้งรายละเอียดจุดหลบภัยในบริเวณยุฟุอิง ...

วันที่ 17 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... เส้นสีขาวคืออยู่ระหว่างการปรับปรุง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน *************************************** สถานการณ์ถนนเข้าออกจังหวัดคุมาโมโตะในปัจจุบัน *************************************** สถานทูตฯ ขอแจ้งรายละเอียดจุดหลบภัยในบริเวณยุฟุอิง ...
  relevance date