ค้นหา

 
Found: 49

เอกอัครราชทูตฯ หารือข้อราชการกับ รมต. กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว

... ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Keiichi Ishii รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว ที่กระทรวงที่ดินฯ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย ...

... ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและท่องเที่ยวของญี่ปุ่น

... ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yuichiro Hata รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและท่องเที่ยว โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูตเข้าร่วมด้วย ในการนี้ กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค ...
15/11/2012

ไทย - ญี่ปุ่น ผลักดันความร่วมมือด้านคมนาคม

... เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Keiichi Ishii รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว ที่กระทรวงที่ดินฯ โดยมีนาย Hiroto Izumi ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค ...

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น

... เพื่อเลี้ยงอำลานายฮิโรชิ มุโต เนื่องในโอกาสพ้นตำแหน่งรองปลัดฝ่ายการต่างประเทศ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพึ้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น และเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโทชิยะ โมริชิเกะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดฝ่ายการต่างประเทศ ...
09/09/2015

หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส

... สามารถใช้สำเนาหนังสือประเมินราคาที่ดินที่ออกโดยสำนักงานที่ดินแทนได้) เอกสารของคนญี่ปุ่น คำร้องนิติกรณ์ ... ... สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ) บันทึกถ้อยคำ ( สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ ...

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... สำนักงานกรุงโตเกียว ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานและการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเยือนสำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวญี่ปุ่นรับฟังและซักถามข้อมูลจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ...
08/10/2013

วันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน

... ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาสนองประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น ในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี...... อ่านต่อได้ที่นี่ 
02/12/2020

งานประกวดภาพถ่าย "Japan through Diplomats’ Eyes 2018" เมืองนาโกยา

... Diplomats’ Eyes 2018" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 - 21.00 น. (วันสุดท้ายเปิดถึงเวลา 17.00 น.) ที่ Central Park Central Galleria (ชั้นใต้ดิน) ขอเชิญเข้าร่วมชมงานประกวดภาพถ่าย "Japan through Diplomats’ Eyes 2018" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม ...

2012.07.23 งานเลี้ยงอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีเพื่อการฟื้นฟูฯ และรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินฯ ญี่ปุ่น

... รัฐมนตรีว่าการฟื้นฟูจากภัยพิบัติและรัฐมนตรีว่าการทบทวนมาตรการที่ครอบคลุมเหตุแผ่นดินไหวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น นายยูอิจิโร ฮาตะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยว และรัฐมนตรีว่าการนโยบายทางทะเล รวมทั้งนายมาซายูกิ นาโอชิมะ รองประธานวุฒิสภา นายจิอากิ ...
08/08/2012

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว

... อย่าอยู่ใกล้รั้วหรือกำแพง และหลีกเลี่ยงเดินทางแคบ หน้าผา หรือริมฝั่งแม่น้ำ 6. ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 7. ฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์เพื่อรับฟังข่าวที่ถูกต้อง 8. หากสถานการณ์ร้ายแรงให้เดินไปหลบภัยยังสถานที่หลบภัยที่ทางการได้จัดเตรียมไว้ และนำสิ่งของติดตัวไปให้น้อยที่สุด ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date