ค้นหา

 
Found: 130

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Tourism EXPO Japan 2018

... โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองใหญ่แล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ไม่เน้นเพียงปริมาณ แต่มีคุณภาพและยั่งยืนด้วย
20/09/2018

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... เพื่อรับฟังและซักถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น รวมทั้งนโยบายการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวไทย 15 วัน และแนวทางการร่วมมือกับไทยในการดูแลคุ้มครองคนไทย และมาตรการตรวจคนเข้าเมืองหลังการยกเลิกการตรวจลงตรา เป็นต้นเยี่ยมชมบริษั Tsuda Industrial จำกัด และสัมภาษณ์ผู้ฝึกงานชาวไทยรองอธิบดีกรมการกงสุุลมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่จาก ...
08/10/2013

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานสัมมนาท่องเที่ยวเมืองรอง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนาท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งจัดโดยบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...

ที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

... การเตรียมตัว โดยศึกษาสิ่งที่พึงปฏิบัติและข้อความระมัดระวังของประเทศนั้นๆ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็น การพักผ่อนและสร้างความสุขให้กับชีวิตได้อย่างแท้จริง

ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและจีนไทเป

... การขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีผลเฉพาะการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเท่านั้น 在京タイ王国大使館より 中華人民共和国旅券所持者及び中華台北旅券所持者に対する 観光査証申請料免除お知らせ タイ王国政府は中華人民共和国旅券所持者及び中華台北旅券所持者に対する観光査証申請料を2014年8月9日から2014年11月8日の3ヶ月間免除することを承認をしました。 ...

2013.10.12-14 สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ

... สาธิตทำขนมดอกจอก การสาธิตมวยไทยโดยค่ายมวยแสนชัย รวมทั้งได้ประสานงานนำนักร้องประสานเสียงวง Wattana Alumni Chorus ทั้งหมด 35 คนจากประเทศไทยไปแสดงในงาน และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย อาหาร และผลไม้ไทย        เด็กๆ และผู้ปกครองต่างให้ความสนใจต่อกิจกรรมเป็นอย่างดี และเกิดทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย ...
18/10/2013

2013.07.30-31 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโทยามะ

... คุโรเบะ โดยในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2556 มีนักท่องเที่ยวไทยมา จ.โทยามะ แล้วกว่า 6,900 คน โดยเพิ่มขึ้นถึง 1.8 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ...
02/08/2013

2013.09.05 อุปทูตบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แก่คณะจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

....ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว และคณะเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 30 นาย รับฟัง ณ หอประชุมของที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต ได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ...
12/09/2013

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent Tourism Expo 2017

... โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้านการท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 13 Next
  relevance date