ค้นหา

 
Found: 20

ที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

ประสบการณ์หนึ่งที่สถานทูตอยากแบ่งปันกับนักท่องเที่ยวไทย คือ การถูกหลอกให้เข้าไปเที่ยวบาร์ ... ... ปีที่ผ่านมา กระแสความนิยมท่องเที่ยวญี่ปุ่นในหมู่คนไทยได้รับการกล่าวถึงเสมอๆ... ... รวมไปถึงโลกโซเชียลมีเดียและเว็บบอร์ดท่องเที่ยวมากมาย มีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของญี่ปุ่...

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่

... ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ... ... ได้แก่ ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 9 อสมท. นิตยสารคู่สร้างคู่สม ... ... และหนังสือพิมพ์มติชนเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ ... ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนไทยได้รับทราบและนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนชาวไทยในการเตรียมตัวเดินทางมาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นภายใต้มาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นในการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์พำนักในญี่ปุ่นไม่เกิน ... ... และการท่องเที่ยวญี่ปุ่นรับฟังและซักถามข้อมูลจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ... ... เป็นต้นเยี่ยมชมบริษั Tsuda Industrial จำกัด และสัมภาษณ์ผู้ฝึกงานชาวไทยรองอธิบดีกรมการกงสุุลมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่จาก ...
08/10/2013

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่

ตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นการตรวจลงตรา (visa) สำหรับการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15 วั แก่คนไทย ... ... กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก... ... ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น +81 90 4435 7812 ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต...

2013.06.18 เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่ ให้แก่นักธุรกิจสมาชิกองค์กร International Friendship Exchange Council (FEC)

... ให้บรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นให้แก่สมาชิกระดับบริหารขององค์กรประมาณ ... ... เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของบริษัทขนาดใหญ่-กลางของญี่ปุ่นประมาณ 1,000 ราย ที่มีความสนใจในการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งไทยสาระสำคัญของคำบรรยายของเอกอัครราชทูตฯ ระบุถึงความสัมพันธ์ในลักษณะเพื่อนเก่าและหุ้นส่วนที่ทันสมัย ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ายาวนานกว่า ... ... คู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย และในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาญี่ปุ่นมากขึ้นเป็นลำดับที่ ... ... ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางไปยังไทยเมื่อปี ...
20/06/2013

... อัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมา เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่

... เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นในหัวข้อ “Thailand-Japan Economic Relations: ... ... ไทยกับญี่ปุ่นเป็นเพื่อนเก่าและหุ้นส่วนที่ทันสมัย มี คสพ.ทางการค้ายาวนานกว่า ... ... โดยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย และนักท่องเที่ยวไทยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นมากที่สุดเป็นลำดับที่ ... ... ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางมายังไทยเมื่อปี ...
05/06/2013

2013.07.03 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดไซตามะ

... และกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทยในการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ ... ... และบริษัทจากจังหวัดไซตามะยังลงทุนในไทยประมาณ 77 บริษั โดยเอกอัครราชทูตฯ และผู้ว่าฯ ... ... ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยและอาเซียน ... ... และได้กล่าวถึงการยกเลิกการตรวจลงตราเข้าญี่ปุ่นสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะทำให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนที่มากขึ้นทั้งนี้ ...
05/07/2013

2013.07.30-31 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโทยามะ

... รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่ ให้แก่นักธุรกิจและผู้สนใจใน ... ... มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจากไทยมาเที่ยว ... ...,900 คน โดยเพิ่มขึ้นถึง 1.8 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ... ... จะทำให้มีนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นและ จ.โทยามะ มากขึ้ ...
02/08/2013

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสวยงามและมีวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันตามฤดูกาลทำให้ในทุกๆปีมีคนต่างชาติที่อยากเข้ามาสัมผัสความสวยงามของญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนไทย ... ... ที่ยิ่งหลังจากญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยหลั่งไหลเข้ามาในญี่ปุ่นเกือบจะ... ... และคำว่า "วัฒนธรรมที่แตกต่าง" นี้ทำให้เกิด "ช่องว่างระหว่างวัฒนธรรม"...

สายการบิน NokScoot เปิดเส้นทางบินใหม่มายังญี่ปุ่

... ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 นายเชิดชาย... ... ได้กล่าวว่าภายหลังการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศญี่ปุ่นให้แก่นักท่องเที่ยวไทย เป็นเวลา 15 วั ตั้งแต่ปี... ... จำนวนนักท่องเที่ยวไทยได้เพิ่มขึ้นถึงสี่เท่า หรือประมาณเกือบหนึ่งล้านคนเมื่อปีที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...
NokScoot
23/04/2018

ททท. สำนักงานโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นจัดแคมเปญ “ช้างชวนช้าง”

... เพื่อเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับช้างในประเทศไทยโดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับช้างในแง่มุมของการอนุรักษ์ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับช้างในรูปแบบการท่องเชิงอนุรักษ์ เช่ ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date