ค้นหา

 
Found: 13

ความสัมพันธ์130 ปี ไทย - ญี่ปุ่

หนังสือวิเทศไมตรี 130 ปี ไทย - ญี่ปุ่              จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ... ... แม้สองประเทศจะไม่ได้มีเขตแดนอยู่ใกล้กัน แต่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทุกระดับและเกื้อหนุนกันในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนที่มีความใกล้ชิดต่อกันและกัน เริ่มตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองซึ่งเป็นดั่งเสาหลักของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ... ... ด้วยความรักและความรู้สึกที่ดีต่อกันของสองประเทศที่ต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้ความผูกพันของทั้งสองประเทศลึกซึ้ง ... ... ล้านคน และชาวไทยไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นประมาณปีละ ๙ แสน ...

สายการบิน NokScoot เปิดเส้นทางบินใหม่มายังญี่ปุ่

... ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 นายเชิดชาย... ... ได้กล่าวว่าภายหลังการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศญี่ปุ่นให้แก่นักท่องเที่ยวไทย เป็นเวลา 15 วั ตั้งแต่ปี... ... จำนวนนักท่องเที่ยวไทยได้เพิ่มขึ้นถึงสี่เท่า หรือประมาณเกือบหนึ่งล้านคนเมื่อปีที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...
NokScoot
23/04/2018

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางเยือนญี่ปุ่

... จั่นตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่ พร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ... ... ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยวญี่ปุ่ (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism:... ... และยังได้ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซนรุ่น E7 แลดูงาน control center ของบริษั JR East ด้วย
27/05/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

... Festival 2015: Have a RICE Day “ เนื่องจากปีนี้เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ... ... ซึ่งพ้องกับภาษาและธรรมเนียมเรียกประเพณีการฉลองครบรอบอายุ 88 ปี ของญี่ปุ่นว่า Beiju (อ่านว่า เบจุ) ซึ่งมีอักษรคันจิแปลว่า... ... ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่ แขกผู้มีเกียรติฝ่ายไทย เช่ ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิตร...
16/05/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

... Festival 2015: Have a RICE Day “ เนื่องจากปีนี้เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ... ... ซึ่งพ้องกับภาษาและธรรมเนียมเรียกประเพณีการฉลองครบรอบอายุ 88 ปี ของญี่ปุ่นว่า Beiju (อ่านว่า เบจุ) ซึ่งมีอักษรคันจิแปลว่า... ... ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่ แขกผู้มีเกียรติฝ่ายไทย เช่ ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิตร...
16/05/2015

ที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

ประสบการณ์หนึ่งที่สถานทูตอยากแบ่งปันกับนักท่องเที่ยวไทย คือ การถูกหลอกให้เข้าไปเที่ยวบาร์ ... ... ปีที่ผ่านมา กระแสความนิยมท่องเที่ยวญี่ปุ่นในหมู่คนไทยได้รับการกล่าวถึงเสมอๆ... ... รวมไปถึงโลกโซเชียลมีเดียและเว็บบอร์ดท่องเที่ยวมากมาย มีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของญี่ปุ่...

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสวยงามและมีวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันตามฤดูกาลทำให้ในทุกๆปีมีคนต่างชาติที่อยากเข้ามาสัมผัสความสวยงามของญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนไทย ... ... ที่ยิ่งหลังจากญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่า ก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยหลั่งไหลเข้ามาในญี่ปุ่นเกือบจะ... ... และคำว่า "วัฒนธรรมที่แตกต่าง" นี้ทำให้เกิด "ช่องว่างระหว่างวัฒนธรรม"...

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่

ตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นการตรวจลงตรา (visa) สำหรับการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15 วั แก่คนไทย ... ... กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก... ... ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น +81 90 4435 7812 ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต...

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่

... ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ... ... ได้แก่ ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 9 อสมท. นิตยสารคู่สร้างคู่สม ... ... และหนังสือพิมพ์มติชนเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ ... ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนไทยได้รับทราบและนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนชาวไทยในการเตรียมตัวเดินทางมาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นภายใต้มาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นในการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์พำนักในญี่ปุ่นไม่เกิน ... ... และการท่องเที่ยวญี่ปุ่นรับฟังและซักถามข้อมูลจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ... ... เป็นต้นเยี่ยมชมบริษั Tsuda Industrial จำกัด และสัมภาษณ์ผู้ฝึกงานชาวไทยรองอธิบดีกรมการกงสุุลมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่จาก ...
08/10/2013

2013.07.30-31 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโทยามะ

... รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่ ให้แก่นักธุรกิจและผู้สนใจใน ... ... มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจากไทยมาเที่ยว ... ...,900 คน โดยเพิ่มขึ้นถึง 1.8 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ... ... จะทำให้มีนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นและ จ.โทยามะ มากขึ้ ...
02/08/2013
Pages: 1 2 Next
  relevance date