ค้นหา

 
Found: 2

รองประธานธนาคาร Shonai เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นาย Giichiro Harada รองประธานธนาคาร Shonai ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการก่อตั้งสมาคมมิตรภาพยามากาตะ-ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตเพื่อมอบเชอรี่ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของ ...

ประธานสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ญี่ปุ่น อาทิ การดำเนินโครงการปลูกต้นซากุระที่ จ. เชียงใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และการที่ธนาคาร Shonai (หนึ่งในผู้จัดตั้งสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย) ให้ความร่วมมือประสานงานให้ละคร “ดั่งดวงฤหทัย” ...
23/01/2020
  relevance date