ค้นหา

 
Found: 11

งานเลี้ยงรับรองวันชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานเลี้ยงรับรองงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
05/12/2017

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี 2560 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตและภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคนไทยในญี่ปุ่น ประกอบกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ...

... เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

งานชาวไทยสัมพันธ์

... วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดของงานให้ทราบต่อไป ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์นิตยสารออนไลน์ Cloud Magazine

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พร้อมภริยาได้ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Cloud Magazine เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของทำเนียบและความสัมพันธ์ไทย ...
01/12/2017

งานประกวดภาพถ่ายในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต เข้าร่วมกล่าวเปิดงานประกวดภาพถ่ายในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ...
16/12/2017

นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นไดจูเขตนากาโนะ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 คนจากโรงเรียนมัธยมต้นไดจูเขตนากาโนะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
01/12/2017

การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ณ สถาบันภาษาต่างประเทศคันดะ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sti.chula.ac.th
12/06/2017

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date