ค้นหา

 
Found: 68

2013.07.30-31 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโทยามะ

... เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ หวังว่าจากมาตรการที่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเลิกการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 จะทำให้มีนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นและ จ.โทยามะ มากขึ้ ในการหารือกับประธานสมาคม ...
02/08/2013

ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและจีนไทเป

... การขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีผลเฉพาะการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเท่านั้น 在京タイ王国大使館より 中華人民共和国旅券所持者及び中華台北旅券所持者に対する 観光査証申請料免除お知らせ タイ王国政府は中華人民共和国旅券所持者及び中華台北旅券所持者に対する観光査証申請料を2014年8月9日から2014年11月8日の3ヶ月間免除することを承認をしました。 ...

2013.09.26 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เยือนจังหวัดมิยากิ

... นายกเทศมนตรีเมืองเซนได)เอกอัครราชทูตฯ ย้ำว่า ภายหลังที่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นการตรวจลงตราให้นักท่องเที่ยวไทยระยะสั้นไม่เกิน 15 วั มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปจังหวัดมิยากิมากขึ้นด้วย ...
27/09/2013

ที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

... ตลอดจนได้สัมผัสถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความทันสมัยของสังคมญี่ปุ่น เพื่อที่จะกลับมาปรับใช้กับสังคมไทย สถานทูตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักท่องเที่ยวไทยจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และไม่ลืมว่าการท่องเที่ยวมาพร้อมกับ การเตรียมตัว ...

นายกเทศมนตรีเมืองคะโทะริ จังหวัดชิบะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อรายงานให้ทราบว่าตั้งแต่มีการมาถ่ายทำละครและภาพยนตร์ไทยที่เมืองฯ ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมากนปัจจุบัน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งของเมืองคะโทริ ในการนี้ เมืองฯ จึงได้จัดทำข้อมูลนำเที่ยวเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ...

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... เพื่อรับฟังและซักถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น รวมทั้งนโยบายการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวไทย 15 วั และแนวทางการร่วมมือกับไทยในการดูแลคุ้มครองคนไทย และมาตรการตรวจคนเข้าเมืองหลังการยกเลิกการตรวจลงตรา ...
08/10/2013

2014.04.21 อัครราชทูตบรรยายเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยเรื่องการท่องเที่ยวในฮอกไกโด

... ได้รับเชิญจากกลุ่มผู้แทนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮอกไกโดในกรุงโตเกียว ให้บรรยายเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยเรื่องการท่องเที่ยวในฮอกไกโด ณ โรงแรม Monterey Hanzoumon อัครราชทูตฯ... ... กล่าวว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในหลายด้านมีส่วนทำให้ไทยมีทัศนคติที่ดีต่อญี่ปุ่น... ... รวมทั้งในฐานะเพื่อนแท้ยามยากดังเห็นได้จากช่วงที่ทั้งสองต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงประสบภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมาเยือนฮอกไกโดมากขึ้น...
23/04/2014

2013.06.18 เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่ ให้แก่นักธุรกิจสมาชิกองค์กร International Friendship Exchange Council (FEC)

... เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยญี่ปุ่นเป็น คู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย และในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาญี่ปุ่นมากขึ้นเป็นลำดับที่ 6 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่น ...
20/06/2013

... อัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมา เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่

... เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นในหัวข้อ “Thailand-Japan Economic Relations: Partnership for the Future” ให้แก่นักธุรกิจญี่ปุ่นในจังหวัดฮิโรชิมาได้รับฟัง ... ... เป็นหุ้นส่วนทางการค้าทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย และนักท่องเที่ยวไทยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นมากที่สุดเป็นลำดับที่ ...
05/06/2013

2013.08.06-09 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดกิฟุ และจังหวัดไอจิ

... ซึ่งมีความแน่นแฟ้นมาเป็นเวลานาน และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนในปัจจุบัน โดยนักท่องเที่ยวไทยนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว จ.กิฟุ โดยเฉพาะเมืองทาคายามะ และมรดกโลกชิรากาวะ-โก มากขึ้นต่อเนื่อง ...
06/08/2013
Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date