ค้นหา

 
Found: 57

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีเปิดสถาปัตยกรรมจำลอง “วัดอรุณราชวรรามฯ” ที่ Tobu World Square

... และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง อาทิ วัดอรุณราชวรารามฯ กรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เมื่อปี 2561 ... ... และใกล้เคียงกับสถานที่จริงเป็นอย่างมาก และน่าจะเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชม ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

... โดยขอให้ญี่ปุ่นพิจารณามีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการไปมาหาสู่กันระหว่างนักท่องเที่ยวไทยกับญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลในเดือน เม.ย. และ พ.ค.
30/03/2015

2014.08.27-28 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมสัมมนา ASEAN Regional Conference 2014 ที่ จ.กิฟุ และ จ.ไอจิ

... รวมทั้งความสัมพันธ์ไทย - จ.กิฟุ ที่ทวีความสำคัญมากขึ้ จากการที่มีบริษัทจาก จ.กิฟุ เข้าไปลงทุนในไทยมากขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว จ.กิฟุ เพิ่มสูงขึ้ โดยเฉพาะที่เมืองทาคายามะและชิรากาวะโก นอกจากนี้ ...
29/08/2014

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ

... การท่องเที่ยวระหว่างคนไทยและคนอาคิตะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะอาคิตะมีของขึ้นชื่อและดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยหลายอย่าง เช่ มีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม มีงานเทศกาลที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม อาทิ เทศกาล Kanto (เทศกาลโคมไฟ) ...
30/08/2019

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดมิยากิ และนายกเทศมนตรีเมืองเซนได

....มิยากิ ประมาณ 10,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 ที่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทย ซึ่งทาง จ.มิยากิ และเมืองเซนได ได้แสดงความขอบคุณที่คนไทยมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูท้องถิ่นของจังหวัดฯ ...
10/06/2016

2012.05.24 เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงาน “Thai Regional Summit in Gifu”

... ซึ่งให้ความสนใจมาตรการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลไทยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยมากขึ้น
06/06/2012

เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนเดินทางเยือนจังหวัดคะนะกะวะ

... โดยทางจังหวัดได้จัดให้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมด้านเครื่องมือการแพทย์ และการรักษามะเร็งที่ทันสมัย รวมทั้ง ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งใหม่ ซึ่งกำลังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม
27/11/2017

คณะผู้แทนจังหวัดอาโอโมริ เข้าพบอุปทุตฯ เพื่อประชาสัมพันธ์แอปเปิ้ลท้อนถิ่น

... อุปทูตฯ ได้รับมอบแอปเปิ้ลที่คณะผู้แทนจังหวัดฯ ได้นำมามอบให้กับ สอท. ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ดำเนินมาเป็นประจำทุกปี ... ... ช่วยดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 100 คน รวมถึงนักท่องเที่ยวไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วย

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โททโทริ

... โดยในการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ... ... ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดที่จะกระชับความสัมพันธ์ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้พบหารือและรับประทานอาหารกับผู้แทนระดับสูงของ ... ... ตลอดช่วงที่เดินทางเยือน ปัจจุบั จ.โททโทริ ได้เปิดสำนักงานที่กรุงเทพฯ ... ... ลงทุนที่ไทย 4 แห่ง และมีนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางเยือน ...
10/11/2014

2012.08.31 เอกอัครราชทูตเยือนจังหวัดชิสึโอกะ และเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ จังหวัดชิสึโอกะ

... “Japan-Thailand Exchange Festival in FUJINOKUNI Shizuoka” ครั้งที่ 3 ที่สมาคมญี่ปุ่-ไทย แห่งชิสึโอกะจัดขึ้ เมื่อวันที่... ... ซึ่งมีบริษัทญี่ปุ่นจากจังหวัดชิสึโอกะไปลงทุนในไทยกว่า 130 แห่ง และมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดชิสึโอกะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยปีละ... ... ได้ร่วมจัดคูหาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านท่องเที่ยวและแนะนำผลไม้ไทย และให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองชิมมะม่วงไทยในงานด้วย...
05/09/2012
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date