ค้นหา

 
Found: 57

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ไทย-ชิสึโอกะ

... เอกอัครราชทูตสิงห์ทองประสงค์จะกระชับความสัมพันธ์กับจังหวัดชิสึโอกะให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปยังจังหวัดชิสึโอกะจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชิสึโอกะยังได้เชิญให้ไทยเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างไทย-จังหวัดชิสึโอกะ ...

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดฮิโรชิมะ

... และศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานถ่านหินสะอาด ... ... ได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในทุกมิติ ... ... ได้เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมะ อย่างต่อเนื่องเพื่อหารือกับผู้แทนระดับสูงของจังหวัด ... ... การลงทุน และการท่องเที่ยว เมื่อปี 2559 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับฮิโรชิมะ ... ... จากปี 2556 ขณะเดียวกั นักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางมาฮิโรชิมะ ...
24/05/2017

เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดความสั่นสะเทือนระดับ 6 ที่จังหวัดคุมาโมโตะ เกาะคิวชู

... จังหวัดคุมาโมโตะ (81-96-333-2315) ในกรณีที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะ ต้องการข้อมูลหรือมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือตามที่จังหวัดฯ ... ... โดยสามารถสื่อสารได้ในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น และรับโทรศัพท์ 24 ชั่วโมงในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ...
15/04/2016

เอกอัครราชทูตฯ นำคณะเยือนจังหวัดยามากาตะ อย่างเป็นทางการ

... จังหวัดยามากาตะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับประเทศไทย โดยปัจจุบั มีบริษัทจากยามากาตะลงทุนในประเทศไทย จำนวน ... ... มีมูลค่าการค้ากับไทยสูงเป็นลำดับต้นของจังหวัดฯ และมีนักท่องเที่ยวไทยมาเยือนจังหวัดยามากาตะถึงประมาณ 6,000 คน ในปี ...
29/11/2017

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์รอบด้านกับจังหวัดอาคิตะ

... ผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น... ... รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่าง ๆ เช่ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษาและกีฬา เป็นต้น... ... จังหวัดอาคิตะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศกว่าหนึ่งล้านคนระหว่างการจัดเทศกาลดังกล่าว...
03/08/2016

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... และจังหวัดฟุคุโอะกะเป็นจังหวัดแรกที่มาเปิดสำนักงานในประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยเห็นว่า จังหวัดฟุคุโอะกะและภูมิภาคคิวชูมีนักท่องเที่ยวไทยมาเยือนเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี และมีศักยภาพสูงในการร่วมมือทางอุตสาหกรรมและเกษตรระหว่างกัน ...

การเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของ นรม. ญป. และสถานะการดำเนินโครงการระบบรางของ ญป. ใ ตปท.

... เพิ่งมีการเปิดใช้สถานีรถไฟแห่งใหม่ 3 สถานี / เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดใช้เมื่อปี 2550 ซึ่งคาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและธุรกิจได้มากขึ้น และในกลางปี 2559 มีแผนที่จะขยายเส้นทางไปสู่สถานี Nangang 2.2 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงใ ...
12/01/2016
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6
  relevance date