ค้นหา

 
Found: 235

2014.01.25 งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School ครั้งที่ 5

... มีประวัติความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนาน และได้รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2518 ปัจจุบั มีนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯ มากกว่า 130 คน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน ...
26/01/2014

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียน Yanaka เขต Adachi เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นักเรียนได้เรียนรู้และถามคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น ...

คณะจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ได้ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 96 นำโดย พ.อ. ดิเรก ดีประเสริฐ รอง ผบ. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ณ หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ... ... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 96 นำโดย ...

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ แม้จะเข้าเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติก็ตาม หากน้อง ๆ นักเรียน/ นักศึกษา ต้องการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะกำหนดว่านักเรียนต่างชาติจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ แม้จะเข้าเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติก็ตาม หากน้อง ๆ นักเรียน/ นักศึกษา ต้องการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะกำหนดว่านักเรียนต่างชาติจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ แม้จะเข้าเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติก็ตาม หากน้อง ๆ นักเรียน/ นักศึกษา ต้องการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะกำหนดว่านักเรียนต่างชาติจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ ...
24/05/2016

คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ 61 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ 61 นำโดย พล.อ.ต.สำเริง พูลเพิ่ม ผบ. รร. สธ. ทอ.ฯ เมื่อวันที่ ... ... กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ 61 นำโดย ...

นักเรียนโรงเรียน Koiue Junior High School เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน Koiue Junior High School จังหวัดฮิโรชิมา จำนวน 5 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยนักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่ ...

2013.03.19 โรงเรียนประถมศึกษายะงุโมะไดได้จัดอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน

... ข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตไทยไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้เยี่ยมชมการเรียการสอนของนักเรียนและรับประทานอาหารไทยร่วมกับนักเรียนชั้น ป.4 นอกจากนี้ อัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและอาหารไทยโดยใช้ระบบกระจายเสียงและภาพของโรงเรียนในช่วงอาหารกลางวัน ...
19/03/2013

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน Koriyama Xaverio Gakuen เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่ หลังจากนั้นได้ช่วงถามตอบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 24 Next
  relevance date