ค้นหา

 
Found: 26

... นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

... เพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจ ...
12/09/2017

พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนางาซากิ ครั้งที่ 74 ประจำปี 2562

... พร้อมผู้แทนคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ และมีผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี นายทาดาโนริ โอชิมะ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนระดับสูงของเมืองนางาซากิ นำโดยนายโทะมิฮิสะ ...

พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนางาซากิ ประจำปี 2560

... โดยมีผู้แทนคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 56 ประเทศ และมีผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี นายโคโนะ ทาโร่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นายคัตสึโนบุ คาโต้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน ...

พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองฮิโระชิมะ ประจำปี 2559

... ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 50,000 คน โดยมีผู้แทนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ได้แก่ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี นายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายยะสึฮิสะ ชิโอะซะกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน ...

พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนะงะซะกิ ประจำปี 2559

... โดยมีผู้แทนคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 53 ประเทศ และมีผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี นายยะสึฮิสะ ชิโอะซะกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน ผู้แทนระดับสูงของเมืองนะงะซะกิ ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

... และมีผู้ติดเชื้อจากเกาะมิคุระชิมะ 1 คน นับเป็นครั้งแรกที่พบผู้ติดเชื้อในเกาะของกรุงโตเกียว ❖ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐมนตรีอาเบะ พร้อมด้วยนาย SUGA Yoshihide เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นาย KATO Katsunobu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ...
COVID-19
10/05/2020
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date