ค้นหา

 
Found: 23

พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนางาซากิ ประจำปี 2560

... โดยมีผู้แทนคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 56 ประเทศ และมีผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี นายโคโนะ ทาโร่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นายคัตสึโนบุ คาโต้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน ...

พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองฮิโระชิมะ ประจำปี 2559

... ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 50,000 คน โดยมีผู้แทนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ได้แก่ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี นายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายยะสึฮิสะ ชิโอะซะกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน ...

พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนะงะซะกิ ประจำปี 2559

... โดยมีผู้แทนคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 53 ประเทศ และมีผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี นายยะสึฮิสะ ชิโอะซะกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน ผู้แทนระดับสูงของเมืองนะงะซะกิ ...
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date