ค้นหา

 
Found: 10

2013.03.29-31 เอกอัครราชทูตเดินทางเยือน จ.นีกาตะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย – จ.นีกาตะ

เมื่อวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ และคณะ ได้เดินทางเยือน จ.นีกาตะ เพื่อศึกษาลู่ทางการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับ จ.นีงาตะ ในระดับต่าง ๆ และกระชับความสัมพันธ์กับภาครัฐและเอกชนของ ...
24/04/2013

2014.01.21 นายกเทศมนตรีเมืองคาชิวาซากิ จ.นีกาตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 นายฮิโรชิ ไอดะ นายกเทศมนตรีเมืองคาชิวาซากิ จ.นีกาตะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่ออวยพรปีใหม่ โดยได้มีการหารือกันเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวไทยในญี่ปุ่น ...
22/01/2014

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการสัญจร ณ สมาคมนานาชาติ ประจำอำเภอคาชิวาซากิ จังหวัดนีกาตะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สมาคมนานาชาติ อำเภอคาชิวาซากิ จังหวัดนีกาตะ โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว...

สถานการณ์ข้าวในญี่ปุ่น

... ญี่ปุ่นผลิตข้าวได้ 8.607 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 โดยจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวสูงที่สุด ได้แก่ จ.นีกาตะ (664,300 ตัน) จ.ฮอกไกโด (629,400 ตัน) จ.อาคิตะ (529,100 ตัน) จ.ยามากาตะ (415,300 ตัน) และ จ.อิบารากิ (414,400 ตัน) 1.2 ชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มการบริโภคข้าวน้อยลงเรื่อยมาตั้งแต่ปี ...
15/08/2014

สัมมนาการส่งเสริมการลงทุนจาก ตปท. ใน จ.โทจิกิ

... รวมทั้งสามารถเดินทางไปยังท่าอากาศยานนาริตะ และไปยังฝั่งตะวันตก เช่น เมืองนาโกยะ หรือภูมิภาคโฮคุริคุ (จ.นีกาตะ จ.โทยามะ ฯลฯ) ได้สะดวก มีภัยธรรมชาติน้อย โดยจากผลการสำรวจของ The Headquarters For Earthquake Research Promotion รายงานว่า ...
16/11/2015

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563

... ยังพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่สถานพักฟื้นคนชราอย่างต่อเนื่อง ❖ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ จ.นีกาตะ จ.นากาโนะ จ.ยามานาชิ และ จ.ชิสึโอกะ ได้เห็นพ้องต่อการให้ประชาชนงดเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ...
COVID-19
29/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

... หลายจังหวัดในญี่ปุ่นเริ่มกลับมาดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจบางส่วนอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้แก่ อาโอโมริ อิวาเตะ มิยากิ อะคิตะ นีกาตะ ยามานาชิ นากาโนะ ชิสึโอกะ วาคายามะ โอคายามะ ยามากุจิ คางาวะ โคจิ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโตะ ...
COVID-19
07/05/2020

2013.03.31 กงสุลสัญจร จ. นีกาตะ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่สมาคมนานาชาติคาชิวาซากิ (Kashiwazaki Area International Association) เมืองคาชิวาซากิ จังหวัดนีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ...
11/04/2013

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น ม.ค. - มี.ค. 2557

... ให้เป็นเขตที่จะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การของนวัตกรรมด้านการแพทย์ และการพัฒนาบุคลากร (3) จ.นีกาตะ ให้เป็นเขตที่จะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิรูปด้านเกษตรกรรมใน พื้นที่กว้าง ...
16/06/2014

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... ได้แก่ กรุงโตเกียว (ศูนย์กลางนวัตกรรมและธุรกิจสากล) / เขตคันไซ (ศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก) / จ.นีกาตะ (เขตจัดการพื้นที่การเกษตร) / เมืองฟุกุโอกะ (เขตจัดการระบบการจ้างงานและการส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่) ...
  relevance date