ค้นหา

 
Found: 24

นักเรียนโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย

... ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย โดยมีนายภควัต ตันสกุล อัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับและนายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ ที่ปรึกษา บรรยายและตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาทนักการทูตฯ และภารกิจของสถานทูต ...

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ Funabashi International Relations Association

... ตุลาคม 2015 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้รับเชิญจาก Funabashi International Relations Association ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความหมายของทั้งสามสีของธงชาติไทยพร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับประเทศไทยและลักษณะความเป็นไทย ...

อัครราชทูตที่ปรึกษาบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยในงาน Sekai Aji Meguri no Kai

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เดินทางเข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ในด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหารไทย และเกร็ดอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ให้ชาวญี่ปุ่นซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยกว่า ...

2013.08.02 เยาวชนญี่ปุ่นและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการงานเทศกาลนานาชาติสำหรับเด็กครั้งที่ 3 เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต

... ทำเนียบเอกอัครราชทูตภริยาเอกอัครราชทูตได้นำเยาวชนญี่ปุ่นเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย และพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย รวมทั้งจัดเตรียมอาหารไทยและร่วมกันรับประทานอาหาร ...
03/08/2013

2013.01.08 อัครราชทูตบรรยายพิเศษที่ Tokyo Gakugei University Senior High School

... และมีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นมาช้านาน   เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ... ... ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมปลายที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยได้บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์สมัยเรียนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ...
18/01/2013

นักเรียนจาก Aoba-Japan International School เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... เยือนสถานอัครราชทูตฯ โดยมีนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา กล่าวต้อนรับ และเจ้าหน้าที่สถานทูตได้บรรยายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นักเรียนโครงการ Summer Camp จาก Aoba-Japan International School เยือนสถานอัครราชทูตฯ โดยมีนายณัฐพงศ์ ...
18/08/2016

2014.05.24 อัครราชทูตบรรยายแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายสุงินามิมหาวิทยาลัยจูโอ

... ได้รับเชิญจากโรงเรียนมัธยมปลายสุงินามิมหาวิทยาลัยจูโอ ให้บรรยายแก่นักเรียนซึ่งเรียนวิชา ... ... และการแก้ปัญหา” ทั้งหมด 30 คน เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและประวัติศาสตร์ของไทย โดยอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่นในแง่มุมต่างๆ ... ... และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนการบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงเรียน ... ... โดยนักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งปี ...
28/05/2014

นักเรียนชั้นประถมศึกษาเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต

... สิงหาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 12 คน และผู้ปกครอง การเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ...
18/08/2011

2013.11.05 บรรยายพิเศษที่ Bunkyo University Shonan Campus

... มหาวิทยาลัยบุงเคียว วิทยาเขตโชนัน โดยได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ประวัติศาสตร์... ... ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมิตรแท้ในยามยากดังที่เห็นในช่วงที่ทั้งสองประเทศประสบภัยพิบัติ... ... จากนั้นได้ตอบคำถามของนักศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งนี้ คณะนานาชาติศึกษา...
07/11/2013

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับนักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เดินทางไปบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ในมิติสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Tokyo University of Foreign Studies ภาควิชาภาษาไทย ...
22/10/2015
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date