ค้นหา

 
Found: 2

ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลั เรื่อง รับสมัครลูกจ้างท้องถิ่ ตำแหน่งล่าม

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลั สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่น ... ... มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดการรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่นตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลั ...

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่ ตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลั ประจำกรุงโตเกียว

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลั ประจำกรุงโตเกียว มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 อัตรา ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ...
  relevance date