ค้นหา

 
Found: 9

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนาค ให้การต้อนรับนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และได้หารือข้อราชการร่วมกับข้าราชการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 4 เมษายน ...

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม STEP (Strategic Exchanges on Practical Level) ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศโดยการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นในหลายสาขา ...

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖ ที่กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ...

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น (Japan–Thailand Political Partnership Consultations: JTPPC) ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Political Partnership ...
02/04/2018

เอกอัครราชทูตฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

... เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค จัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้เชิญนายซึโทมุ คิคุจิ ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยอะโอะยะมะ กักคุอิน และนายเคน จิมโบ รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเคโอะ ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย

... พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมให้การต้อนรับนายอภิชาติ ชิณวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
05/07/2016

Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand visited the embassy

On 4 April 2018, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag welcomed H.E. Mrs. Busaya Mathelin, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand and exchanged views and opinions with the officials at the Royal Thai Embassy in Tokyo. On 4 April 2018, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag welcomed H.E. Mrs. Busaya Mathelin, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand and exchanged views and opinions with the officials at the Royal Thai Embassy in Tokyo.

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่กรมวังผู้ใหญ่ ประจำสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น

... เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญคือ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และสมุหพระราชพิธี สำนักพระราชวังญี่ปุ่น
12/08/2015

Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand attended the 7th Japan – Thailand Political Partnership Consultations: ( JTPPC)

On 2 April 2018, H.E. Mrs. Busaya Mathelin, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand and delegation visited Japan to attend the 7th Japan – Thailand Political Partnership Consultations: JTPPC, which Mr. Kazuyuki Yamazaki, Senior Deputy Minister for Foreign Affairs hosted. On this occasion, both sides exchanged views on bilateral cooperation, regional cooperation and other issues that Thailand and Japan felt were important to their strategic partnership. On 2 April 2018...
  relevance date