ค้นหา

 
Found: 25

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำทางเลือกหนึ่งในการช่วยคลายความกังวลในการใช้ชีวิตของท่านในญี่ปุ่น ด้วยแอพพลิเคชั่ COCOA

....com/jp/app/id1516764458 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในญี่ปุ่นทราบ และอาจลองใช้ประโยชน์จากแอพฯ ดังกล่าวเพื่อปกป้องตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการให้ความร่วมมือทางการญี่ปุ่น ในการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 อีกด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Youtube ...
24/06/2020

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

... สยามมกุฎราชกุมาร ขอเชิญชวนประชาชน ส่งภาพถ่ายกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ชิงรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาพถ่ายที่ส่งประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถายในกิจกรรม Bike for Dad ที่บันทึกระหว่างวันที่ ...

รายละเอียดการจัดงาน Bike for Dad in Tokyo 2015

แผนที่การเดินทางไปสวนเอนกประสงค์ Kasai Rinkai Park โครงการ "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ"

ผู้แทนหน่วยราชการไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ จัดโดย IATSS เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... กรุงโตเกียวเปิดโอกาสให้นายอุกฤษ การุณกร ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก และ .ส.สุธิรา สังวาลย์ ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยราชการไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ... ... ซึ่งเป็นองค์กรดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคมของ บ.ฮอนด้า จำกัด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเว้นบรูไน ...
IATSS
28/06/2016

อธิบดีกรมการแพทย์และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายธีพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน ...
25/04/2017

2013.12.10 อัครราชทูตบรรยายสรุปเรื่อง “สภาพสังคม วัฒนธรรม การปกครอง และระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่” แก่คณะกรุงเทพมหานคร

... นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และนางสาวภัทรัตน์ ... ... และระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่” ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ... ... สำนักงานกฎหมายและคดี ซึ่งไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานด้านกฎหมายในการบริหารจัดการเมืองระดับมหานคร ... ... มีระเบียบวินัย และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ...
12/12/2013

2013.06.23 22 มิถุนายน 2556กิจกรรมการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ”แม่และเด็ก” และ 23 มิถุนายน 2556การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2556 ณ จังหวัดโทจิกิ

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 ฝ่ายกงสุลร่วมกับอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น ... ... Network in Japan: TNJ) และเด็กไทยกรุ๊ จังหวัดโทจิกิ จัดการอบรมอาสาสมัครคนไทยและคนไทยที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดโทจิกิ ... ... รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาและรู้จักตนเอง การสอนบุตรด้วยความเข้าใจ ... ... การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกงสุลและเพิ่มขีดความสามารถของอาสาสมัคร ...
02/07/2013

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์น

... กรุงโตเกียว ได้เข้าพบนาย Jun Yamazaki อธิบดีกรมพิธีการทูต เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเดินทางมารับหน้าที่ใหม่ และได้เข้าพบนาย ... ... ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นต่อไปพื่อสามารถมีอำนาจเต็ม ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่ ในทุกด้าน ...
12/03/2015

ผู้บริหารบริษัท East Japan Railway เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

... สิงหาคม 2558 ผู้บริหารบริษัท East Japan Railway นำโดยนาย Yuji Fukasawa, Executive Vice President และนาย... ... เข้าพบเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เพื่อแสดงความขอบคุณ จากการที่ เอกอัครราชทูตฯ... ... ฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ซึ่ง JR EAST จะเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วย
26/08/2015

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะผู้บริหาร JICA

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Yasushi Tanaka อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ... ... ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะความร่วมมือด้านระบบราง ...
JICA
15/03/2016
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date