ค้นหา

 
Found: 4

คณะนักศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 48 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 น.อ. ประวิณ จิตตินันทน์ รอง ผบ. รร. สธ. ยศ. ทร. พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 48 ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...
04/02/2016

第151連合任務部隊(CTF151)の司令官が大使を表敬訪問

2018年7月9日、多国籍部隊「第151連合任務部隊(CTF151)」の司令官として任期を終えた、海上自衛隊第3護衛隊群司令の梶元大介海将補がバンサーン・ブンナーク大使を表敬訪問しました。梶元海将補はCTF151の活動報告と、海上自衛隊と共にタイ海軍派遣部隊が活動したことに対して感謝の意を表しました。 2018年7月9日、多国籍部隊「第151連合任務部隊(CTF151)」の司令官として任期を終えた、海上自衛隊第3護衛隊群司令の梶元大介海将補がバンサーン・ブンナーク大使を表敬訪問しました。梶元海将補はCTF151の活動報告と、海上自衛隊と共にタイ海軍派遣部隊が活動したことに対して感謝の意を表しました。
09/07/2018

The commander of the Combined Task Force 151 (CTF151) paid a courtesy call to the Ambassador

On 9 July 2018, Daisuke Kajimoto Rear Admiral Commander, Escort Flotilla Three, Japan Maritime Self Defense Force, as the commander of the Combined Task Force 151 (CTF151), paid a courtesy call to H.E. Mr. Bansarn Bunnag, the Ambassador of Thailand On 9 July 2018, Daisuke Kajimoto Rear Admiral Commander, Escort Flotilla Three, Japan Maritime Self Defense Force, as the commander of the Combined Task Force 151 (CTF151), paid a courtesy call to H.E. Mr. Bansarn Bunnag, the Ambassador of Thailand...
09/07/2018

ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม 151 (Combined Task Force 151 - CTF151) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561 Daisuke Kajimoto Rear Admiral Commander, Escort Flotilla Three, Japan Maritime Self Defense Force ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม 151 (Combined Task Force 151 - CTF151) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในกองเรือ...
  relevance date