ค้นหา

 
Found: 8

เลขานุการกองทัพอากาศเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 น.อ. ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำ ...
11/05/2018

สถานเอกอัครราชทูตมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันซูโม่ “มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น” ประจำการแข่งขันเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นครั้งแรกของศักราชเรวะ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันซูโม่ ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดอิ่มบุญธัมมาราม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาส ในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม ...

คณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้แก่คณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ...

คณะคณาจารย์ ข้าราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 17 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้แก่ คณะคณาจารย์ ข้าราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและนายทหารนักเรียน ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 63

... เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น และนาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ได้บรรยายเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือและความมั่นคงทางการทหารให้แก่คณะได้รับฟัง

คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฟังบรรยายจากเอกอัครราชทูต

... “บทบาทของประเทศญี่ปุ่นที่มีผลกระทบต่อประชาคมอาเซียนและประเทศไทย” ร่วมกับนาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ กะสีวัฒน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ให้แก่คณะข้าราชการและนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ...
23/03/2015

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

... ได้แก่ 1) นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์                 อัครราชทูต 2) นาวาอากาศเอกไวพจน์ เกิงฝาก      ผู้ช่วยฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย 3) นาวาเอกไพฑูรย์ ชีชะนะ               ผู้ช่วยฝ่ายทหารเรือ และรักษาการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย
  relevance date