ค้นหา

 
Found: 4

2014.08.21 งานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2557

... กรุงโตเกียวเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบร ม อาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2557 หลักสูตรช่างฝืมืออาหารไทย ... ... และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 จำนวน 14 คน ซึ่งโครงการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ...
22/08/2014

พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง

... เอกอัครราชทูต เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรดังกล่าว ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ ในโอกาสนี้ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ รวมทั้งรุ่นที่ผ่านมาได้สมัครเข้ารับการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น มีผู้ผ่านการทดสอบฯ รวมจำนวน 30 ราย ซึ่งได้รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ ...

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทยจำนวน 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 2

... กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2557 หลักสูตรช่างฝืมืออาหารไทย ... ... ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาผู้ประกอบอาหารไทย เพื่อก่อประโยชน์ต่อการประกอบสัมมาชีพ ...
24/09/2014
  relevance date