ค้นหา

 
Found: 2

เครือข่ายชุมชนไทยในญี่ปุ่น อบอุ่น...เข้มแข็งดูแลกันและกัน

... เครือข่ายที่เข้มแข็งของคนไทยยังเสริมสร้างความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น อบอุ่น ไม่เดียวดายแม้จะอยู่ไกลบ้าน... ... ซึ่งญี่ปุ่นยังไม่เปิดให้แรงงานกึ่งฝีมือหรือไร้ฝีมือเข้าประเทศ ปัจจุบันอนุญาตให้คน... ... ช่างเจียระไน นักแสดง ช่างฝีมือในโรงงาน ฯลฯ และด้วยที่ญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสูงจึงควรตรวจสอบสภาพอากาศ...
  relevance date