ค้นหา

 
Found: 2

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิก ALFS

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิกกลุ่ม Ikebana ของ Asia- Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ซึ่งภริยาเอกอัครราชทูตฯ ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม...
05/06/2019

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 15

... พ.ศ. 2551 เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพไปสู่ตลาดโลก นอกจากนี้ยังมีการจัด workshop สอนประดิษฐ์พวงมาลัยซึ่งได้รับความสนใจากผู้เข้าชมงานมากมาย ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ์คุณภาพส่งออกผลไม้ไทย ...
  relevance date