ค้นหา

 
Found: 9

งานแถลงข่าวนิทรรศการ Thailand : Brilliant Land of the Buddha

... งานนิทรรศการพิเศษครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์คิวชู พิพิธภัณฑ์โตเกียว หนังสือพิมพ์ Nishi Nihon สถานีโทรทัศน์ TVQ หนังสือพิมพ์นิคเคอิ สถานีโทรทัศน์ BS Japan และ Japan Foundation รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ...

นิทรรศการ Thailand : Brilliant Land of Buddha ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโตเกียว

นิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2017 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโตเกียว รายละเอียดสามารถดูได้จากที่นี่ http://www.nikkei-events.jp/art/thailand/
12/06/2017

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีเปิดสถาปัตยกรรมจำลอง “วัดอรุณราชวรรามฯ” ที่ Tobu World Square

... การสร้างสถาปัตยกรรมจำลอง “วัดอรุณราชวรารามฯ” ที่พิพิธภัณฑ์เมืองจำลอง Tobu World Square ในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างสถาปัตยกรรมจำลองของไทยเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น ... ... ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง อาทิ วัดอรุณราชวรารามฯ ...

2014.03.31 เด็กไทยได้รับรางวัลจากการประกวดภาพวาดในนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 44

... ซึ่งคัดเลือกจากผลงานทั้งหมด 60,206 ชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจาก 38 ประเทศ ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอก เป็นผู้รับรางวัลแทนเด็กชายเจตน์ฯ ...
01/04/2014

นิทรรศการศิลปะ On Paper 2013 ~ Paper & Nature ~ ณ มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ

... ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ On Paper 2013 ~ Paper & Nature ~ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปะทามะและมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ กรุงโตเกียว โดยมี Mr. Nobuto Fujitani นายกสภาบริหารมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ Mr. Takenobu Igarashi อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปะทามะกล่าวเปิดงาน ...
13/06/2013

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

... ว่า ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กรุงโตเกียวได้เริ่มอนุญาตให้ภาคธุรกิจและสถานที่สาธารณะต่าง ... ... กลับมาเปิดกิจการได้ตามปกติตาม roadmap ระยะที่ 1 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ o พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สถานออกกำลังกาย (ไม่มีอัฒจันทร์เชียร์) ...
COVID-19
26/05/2020

2012.11.10 ACT Family Day 2012

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day ประจำปี 2555 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Kawamura Memorial DIC จังหวัดชิบะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัวของสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในกรุงโตเกียว ทั้งนี้ ACT Family Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีผู้ร่วมงานจากประเทศอาเซียนทั้งสิบประเทศกว่า ...
19/11/2012

2013.03.25 เด็กไทยได้รับรางวัลจากการประกวดภาพวาดในนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 43

... ซึ่งคัดเลือกจากผลงานทั้งหมด 38,139 ชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจาก 38 ประเทศ ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 โดยนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอก เป็นผู้รับรางวัลแทนเด็กชายกิตติพัฒน์ฯ ...
11/04/2013

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

... จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 5,027 คน (2) จังหวัดโอซากา 1,765 คน (3) จังหวัดคานากาวะ ... ... จังหวัดโอซากาสั่งเปิดสถานศึกษาและอนุญาตให้สถานประกอบการธุรกิจกลับมาเปิดกิจการได้ ได้แก่ โรงละครและโรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ร้านค้า เป็นต้น * สถานออกกำลังกาย ...
COVID-19
15/05/2020
  relevance date