ค้นหา

 
Found: 1

นาย Taro Aso รอง นรม./ รมว.คลัง ญป. เยือนเมียนมาร์เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดเขต ศก. พิเศษติละวา

1. เขต ศก. พิเศษติละวา เป็นโครงการได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Myanmar - Japan Thilawa Development Ltd., ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างฝ่าย ...
22/10/2015
  relevance date