ค้นหา

 
Found: 1

วัดป่าพุทธรังษี

... ยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีสถานะเป็นพุทธศาสนสถานในขณะนี้ และจะมีพระสงฆ์ 3 รูปเป็นพระธรรมทูตประจำพุทธศาสนสถาน วัดพุทธรังษี เมืองฮาชิโอจิ การเดินทางไปวัด เดินทางมาวัดโดยขึ้นรถบัสที่ สถานีรถไฟฮัจจิโอยิ ...
  relevance date