ค้นหา

 
Found: 16

2014.02.20 งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตและภริยาประเทศอาเซียน

... เพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตและภริยาจากประเทศอาเซียน โดยมีเอกอัครราชทูตจากบรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และสิงคโปร์ และภริยาเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนามเข้าร่วม ...
24/02/2014

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเดินขบวนพาเหรดประจำปีของเมืองคาวาโกเอะ

... ซึ่งกลุ่มคนไทยในไซตามะเข้าร่วมงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อประเทศไทยโดยเป็นกิจกรรมที่ชุมชนไทยมีส่วนร่วมมายาวนานถึง 12 ปี โดยภายในงานดังกล่าว นอกจากชุมชนไทยและชาวญี่ปุ่นแล้ว ยังมีชาวเกาหลี ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียเข้าร่วมด้วย รวมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน ...
11/11/2018

ผู้แทนสภาการแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (FEC) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมและเศรษฐกิจญี่ปุ่น และนาย Hiroyuki Yushita Senior Managing Director (อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำฟิลิปปินส์และเวียดนาม) ได้เขาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตเพื่อรายงานผลการเยือนประเทศไทยเพื่อเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีสมคิด ...
FEC
12/04/2019

2013.11.10 อัครราชทูตร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวต่างชาติเมืองคาวาโกเอะ

... โดยประเทศไทยได้แสดงรำสุโขทัยในภาคบ่ายมีการเดินพาเหรดนานาชาติ โดยอาสาสมัครประเทศต่างๆ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย ฟิลิปปินส์ จีน โบลิเวีย บราซิล มองโกเลีย และโรมาเนีย ซึ่งกลุ่มคนไทยในไซตามะประมาณ 80 คนได้เข้าร่วมเดินพาเหรด ...
14/11/2013

ภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เป็นตัวแทนภริยาคณะทูตานุทูต 15 ประเทศ มอบเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าญี่ปุ่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554

... ได้แก่ กัมพูชา จีน ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว พม่า นิวซีแลนด์ มองโกเลีย มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มอบเงินสด จำนวน 1,729,850 เยน จากการจัด งาน Friends for Friends Charity Bazaar ที่ ASEAN-Japan ...
13/07/2011

งานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบเกี่ยวกับประเด็นที่ฝ่ายญี่ปุ่นต้องการผลักดันในการประชุมเอเปคที่เวียดนาม (10-11 พ.ย. 2560) และการประชุมผู้นำอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ (13-14 พ.ย. 2560) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน ...

2013.08.02 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ UNESCO Biotechnology School in Asia ณ ม.โอซากา

... ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีสถาบันการศึกษาจาก 5 ประเทศเข้าร่วม คือ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย ในส่วนของประเทศไทย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ...
06/08/2013

ภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เป็นตัวแทนภริยาคณะทูตานุทูต 15 ประเทศ มอบเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าญี่ปุ่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554

... ได้แก่ กัมพูชา จีน ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว พม่า นิวซีแลนด์ มองโกเลีย มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มอบเงินสด จำนวน 1,729,850 เยน จากการจัด งาน Friends for Friends Charity Bazaar ที่ ASEAN-Japan ...
13/07/2011

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองการประชุมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

... ประเทศที่เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย และญี่ปุ่น
SSEAYP
01/06/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Aichi-Nagoya Network and International Exchange (ANNIE)

... 5 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเที่ยวบินตรงกับจังหวัดไอจิ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ได้ร่วมบรรยายความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ ...
ANNIE
14/02/2020
Pages: 1 2 Next
  relevance date