ค้นหา

 
Found: 59

สถานเอกอัครราชทูฯ จัดโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยาพในการทำงานและใช้ชีวิให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว ได้จัดโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยาพในการทำงานและใช้ชีวิให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ... ... ในส่วนของการอบรมฯ มีนายแพทย์ประเวช ันิพิวัฒนสกุล ข้าราชการบำนาญ กรมสุขาพจิ กระทรวงสาธารณสุข ...

โครงการส่งเสริมสุขาพจิให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูฯ ได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์ประเวช เมื่อวันที่ 23 - ... ... ได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์ประเวช ันิพิวัฒนสกุล มาร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมสุขาพจิให้แก่คนไทยในญี่ปุ่นโดยผนวกกับการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการกงสุลสัญจรที่ ...
27/06/2018

อัครราชทูฯ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ กลุ่ม Japan-ASEAN Inter-Parliamentary Exchange

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 อัครราชทูคว นสกุล เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ กลุ่ม Japan-ASEAN Inter-Parliamentary Exchange สมาชิกวุฒิสาญี่ปุ่น ร่วมกับเอกอัครราชทูและผู้แทนระดับสูงของประเทศอาเซียน ...
22/02/2017

คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาเยือนสถานเอกอัครราชทู

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60 คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา นำโดย ฯพณฯ นายวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าพบกับอัครราชทูคว นสกุล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในด้านการศึกษา ...

ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะได้เข้าพบหารืออัครราชทู

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60 พล.อ..เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะได้เข้าพบหารือกับ อท.คว นสกุล ในโอกาสที่คณะเดินทางมาศึกษาดูงานด้านกิจการสารวัรทหารที่ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 ก.พ....

การแข่งขัน ACT (ASEAN Committee in Tokyo) Golf Tournament 2016

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 อัครราชทูคว นสกุล ได้นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว เข้าร่วมการแข่งขัน ...
ACT
17/12/2016

คณะผู้รวจการแผ่นดินเยือนสถานเอกอัครราชทู

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูฯ มอบหมายให้ นายคว นสกุล อัครราชทู ให้การ้อนรับนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้รวจการแผ่นดินและคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นามโครงการอบรมหลักสูรพัฒนาศักยาพผู้บริหารระดับกลางของสำนักงานผู้รวจการแผ่นดิน ...

พิธีกฐินวัดป่าพุทธรังสี เมืองฮัจจิโอจิ กรุงโเกียว

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระวันรั วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีกฐินวัดป่าพุทธรังสี เมืองฮัจจิโอจิ กรุงโเกียว ในโอกาสนี้ นายคว นสกุล อุปทู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูฯ ...

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเยือนสถานเอกอัครราชทู

.... 59 นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายอุสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายคว นสกุล อัครราชทู เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 59 นางสาวกนกพร ...
01/11/2016

ประธานสมาคมวัฒนหัถศิลป์ล้านนาเข้าร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันที่ 25 ุลาคม 2559 นางสาวลักษมี ศรีสมเพชร ประธานสมาคมวัฒนหัถศิลป์ล้านนา ได้เข้าร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีนายคว นสกุล อัครราชทู ให้การ้อนรับ เมื่อวันที่ 25 ...
25/10/2016
Pages: 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date