ค้นหา

 
Found: 59

อัครราชทูฯ ให้การ้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูรผู้บริหารงานด้านกฏหมายาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 12 .ค. 59 นายคว นสกุล อัครราชทู ให้การ้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูรผู้บริหารงานด้านกฏหมายาครัฐระดับสูง ...
12/10/2016

เอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว และอัครราชทู ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes"

เมื่อวันที่ 4 .ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว และนายคว นสกุล อัครราชทู ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes" ที่ รปปงงิฮิลส์ โดยในการงานดังกล่าวมีเจ้าหญิง ...

รัฐมนรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยอัครราชทูเข้าพบประธานคณะกรรมการบริหารสุมิโโม ...

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 ฯพณฯ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสร์และเทคโนโลยีและคณะ พร้อมด้วยอัครราชทูคว นสกุล ได้เข้าพบหารือกับนายคิายามะ ประธานคณะกรรมการบริหารสุมิโโม มิซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ...
28/09/2016

นักวิจัยสถาบันพระปกเกล้าและคณะเข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทู

... นักวิจัยสถาบันพระปกเกล้าและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ อัครราชทูคว นสกุล ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาวิจัยที่ญี่ปุ่น ... ... นักวิจัยสถาบันพระปกเกล้าและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูคว นสกุล ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาวิจัยที่ญี่ปุ่นในหัวข้อ ...

คณะ วธอ. รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทู

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะนักศึกษาหลักสูร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ. รุ่นที่ 3) เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูคว นสกุล ระหว่างเดินทางทัศนศึกษาดูงาน ณ กรุงโเกียว ...

พิธีรำลึกถึงเหุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนะงะซะกิ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายคว นสกุล อัครราชทู เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูฯ เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้รำลึกถึงผู้เสียชีวิจากเหุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ...

อัครราชทูฯ ให้การ้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดฟุคุชิมะ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 59 นายคว นสกุล อัครราชทู ได้ให้การ้อนรับนาย Nobuhiro Takahashi นายกเทศมนรีเมืองโคลิ จังหวัดฟุคุชิมะ และนาย ...
28/07/2016

การบรรยายสรุปารกิจสถานเอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว แก่นักศึกษาฝึกงาน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว กล่าวเปิดการบรรยายสรุปารกิจสถานเอกอัครราชทูฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูฯ ... ... ได้จัดให้มีการบรรยายสรุปารกิจทีมประเทศไทยโดยนายคว นสกุล อัครราชทู รวมทั้งการบรรยายารกิจของสำนักงานในประเทศญี่ปุ่น ...

งานแสดงศิลปะ Setouchi Triennale 2016

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 59 นายวีระ โรจน์พจนรัน์ รัฐมนรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ... ... ซาโดชิม่า เอกอัครราชทูญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายคว นสกุล อัครราชทู ซึ่งเป็นัวแทนสถานเอกอัครราชทูไทย ...
18/07/2016

อัครราชทูเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณาพชีวิคนไทยใน่างประเทศ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 นายคว นสกุล อัครราชทู เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัรและหนังสือรับรองการผ่านมารฐานแรงงานแห่งชาิสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขาพแบบองค์รวม ...
12/07/2016
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date