ค้นหา

 
Found: 59

อัครราชทูเข้าร่วมเปิดงานเทศกาลอาหารไทยและเบียร์ 2016

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 นายคว นสกุล อัครราชทู พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยเปิดงานเทศกาลอาหารไทยและเบียร์ 2016 ณ สวนสาธารณะฮิบิยะ ...

อัครราชทูร่วมไว้อาลัยและวางพวงหรีดให้แก่ช้างฮานาโกะ

เมื่อวันที่ 27 พฤษาคม 2559 นายคว นสกุล อัครราชทู สถานเอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูเดินทางไปเยือนสวนสัว์อิโนะคะชิระ ...

อัครราชทู มอบประกาศนียบัรเกียริคุณแก่สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 76

เมื่อวันที่ 25 พฤษาคม 2559 นายคว นสกุล อัครราชทู มอบประกาศนียบัรเกียริคุณและให้โอวาทแก่สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น ...

อัครราชทูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการัดสินงานประกวด “Miss /Mr./ Mrs./ Little・Thai・Philippines・Vietnam in Japan 2016”

เมื่อวันที่ 1 พฤษาคม 2559 นายคว นสกุล อัครราชทู และนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวด ...
01/05/2016

วันที่ 18 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่าง่อเนื่อง

ั้งแ่วันที่ 14 เมษายน 2559 มีเหุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู่อเนื่อง ... ....00 น.) สถานเอกอัครราชทูฯ นำรถบัสไปรับผู้ประสบัยคนไทยจากเหุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 นายคว นสกุล อัครราชทู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูฯ ...

สถานเอกอัครราชทูฯ นำรถบัสไปรับผู้ประสบัยคนไทยจากเหุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 นายคว นสกุล อัครราชทู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูฯ ได้นำรถบัสไปรับผู้ประสบัยคนไทยจากเหุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู ...

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทู

... Japanese Exchange Scholarship จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะ อัครราชทู เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย ... ... Japanese Exchange Scholarship จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะ อัครราชทูคว นสกุล โดยอัครราชทูได้ให้คำแนะนำการดำเนินชีวิในญี่ปุ่นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและให้โอวาทขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปใช้พัฒนานเองและทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชา่อไปในอนาค

อัครราชทูบรรยายแก่คณะศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนาคที่ 1 – 4 ของ BOI

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 นายคว นสกุล อัครราชทู เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทู กล่าว้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย ...

อัครราชทูต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 นายคว นสกุล อัครราชทู สถานเอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว ได้้อนรับนาวาเอก ศูนย์ปืน โสมีร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ...

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายการส่งออกระบบโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่น

... วัถุประสงค์ในการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้บริษัทญี่ปุ่นในเอเชียสามารถจัดหาเงินทุนในสกุลเงินท้องถิ่นได้สะดวกขึ้น และแบ่งเบาาระความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัราแลกเปลี่ยน อันจะช่วยกระุ้นการลงทุน ลอดจนมุ่งหวังคานอำนาจกับจีนที่กำลังเพิ่มบทบาทในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียมากขึ้น ...
09/03/2016
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date