ค้นหา

 
Found: 59

ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทู

... นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผอ.สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมคณะฯ รวม 10 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายควนสกุล อัครราชทู ในโอกาสที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานด้านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนที่ญี่ปุ่น ...
07/03/2016

สมาคมมิาพการแลกเปลี่ยนระหว่าง่างประเทศเมืองยูกิเยี่ยมสถานเอกอัครราชทู

เมื่อวันที่ 26 กุมาพันธ์ 2559 สมาคมมิาพการแลกเปลี่ยนระหว่าง่างประเทศเมืองยูกิ ... ... ได้เข้าเยี่ยมชมทำเนียบสถานเอกอัครราชทูฯ และได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยมีนายคว นสกุล อัครราชทูฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูฯ ...
26/02/2016

คณาจารย์และนักศึกษาจากบัณฑิวิทยาลัยการจัดการและนวักรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเยือนสถานเอกอัครราชทู

... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเยือนสถานเอกอัครราชทูฯ โดยมี อัครราชทูคว นสกุล ให้การ้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นรวมถึงสาพเศรษฐกิจและนโยบายของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน
12/02/2016

อัครราชทูฯ ร่วมประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทยในงาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2016

ด้วยเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 นายคว นสกุล อัครราชทู ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงกล้วยไม้ประจำทุกปี ...
12/02/2016

อัครราชทูเข้าชมการแสดงของนักเปียโนไทย

... เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59 อัครราชทูคว นสกุล เข้าชมการแสดงและเป็นกำลังใจให้นายูมิ พรหมชาิ นักเปียโนดาวรุ่งชาวไทย ผู้ได้รับพระราชทานทุนจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ และสร้างชื่อเสียงด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปียโนระดับโลกหลายรางวัล ...
10/02/2016

อัครราชทูปาฐกถาเกี่ยวกับความพร้อมของไทยายใ้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 59 จังหวัดไอจิได้เชิญเอกอัครราชทู และผู้แทนสถานเอกอัครราชทู ประเทศอาเซียน เข้าร่วมการสัมมนา ... ... และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประมาณ 200 คน โอกาสนี้ นายคว นสกุล อัครราชทู ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูฯ ...
02/02/2016

กรรมการผู้จัดการอาวุโสขององค์กร International Friendship Exchange Council เข้าพบหารือกับอัครราชทู

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นาย Hiroyuki Yushita กรรมการผู้จัดการอาวุโสขององค์กร International Friendship Exchange Council (FEC) และอดีเอกอัครราชทูญี่ปุ่นประจำเวียดนามและฟิลิปปินส์ ได้เข้าพบนายคว นสกุล อัครราชทู สถานเอกอัครราชทูไทย ณ กรุงโเกียว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นาย Hiroyuki Yushita กรรมการผู้จัดการอาวุโสขององค์กร ...
29/01/2016

อุปทูเข้าเยี่ยมชมวัด Nenbutsushu Sampozan Muryujuji

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นายคว นสกุล อุปทู สถานเอกอัครราชทูไทย ณ กรุงโเกียว และนายดุสิ เมนะพันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ...

รัฐมนรีว่าการกระทรวงแรงงานเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 อุปทู คว นสกุล ให้การ้อนรับ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในวันที่ ...
14/01/2016

อุปทูเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารกสิกรไทย ณ กรุงโเกียว

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 อุปทู คว นสกุล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารกสิกรไทย ณ กรุงโเกียว แห่งใหม่ซึ่งั้งอยู่ที่อาคารโทระโนะมงฮิลส์ ...
12/01/2016
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date