ค้นหา

 
Found: 59

อัครราชทูเข้าร่วมพิธีส่งมอบบานไม้ประดับมุกญี่ปุ่น ระหว่างวัดราชประดิษฐ สถิมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัม์ กับ Tokyo National Research Institute for Cultural Properties (TNRICP)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายคว นสกุล อัครราชทู ณ กรุงโเกียวเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบบานไม้ประดับมุกญี่ปุ่น 2 ...
23/07/2015

อัครราชทูเป็นประธานพิธีปฏิบัิธรรม ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 นายคว นสกุล อัครราชทู เป็นประธานพิธีปฏิบัิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถ ...
21/07/2015

อัครราชทูเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาโคยามะได

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูฯ ได้รับเชิญจากโรงเรียนประถมศึกษาโคยามะได เขชินากาวะ ... ... ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาหารของโรงเรียน ในโอกาสนี้ นายคว นสกุล อัครราชทู รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูฯ ...
06/07/2015

อัครราชทู เดินทางเยือนวัดปากน้ำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายคว นสกุล อุปทู และนายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ กงสุล ได้เดินทางไปเยี่ยมและเข้ากราบนมัสการพระิกษุที่ประจำอยู่ ...
11/06/2015

อัครราชทูได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดการแข่งขันมวยไทย วันชัย พีเคมวยไทย

เมื่อวันที่ 10 พฤษาคม 2558 นายคว นสกุล อัครราชทู ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดการแข่งขันมวยไทย วันชัย พีเคมวยไทย ที่สนามกีฬา Nagoya ...
10/05/2015

อุปทูร่วมงาน Hiroshima Flower Festival 2015

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษาคม 2558 นายคว นสกุล อุปทู ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้มีส่วนร่วมในการจัดเทศกาล Hiroshima Flower Festival 2015 ณ โรงแรม ANA ...
02/05/2015

อัครราชทูฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Manufacturing Expo 2015

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 นายคว นสกุล อัครราชทู สถานเอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดในงานแถลงข่าวเปิดัวงาน ...
08/04/2015

ส้มโอไทยในลาดญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นลาดผลไม้ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทย ... ... ผลไม้ไทยหลายชนิดเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้นในลาดญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อย ... ... ส้มโอพันธุ์ทองดีเป็นผลไม้ชนิดล่าสุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุญาให้นำเข้าส้มจากไทยไปยังลาดญี่ปุ่น ั้งแ่เดือน กุมาพันธ์ 2555 ทำให้ส้มโอซึ่งเป็นผลไม้ที่ไทยเป็นผู้ผลิในลำดับ้น ... ... "ส้มที่มีขนาดเท่าฟักทอง" เป็นพืชในสกุลเดียวกับส้มเขียวหวาน ...
09/10/2014

2013.10.08 ความร่วมมือในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์บานไม้ประดับมุกญี่ปุ่นในวัดราชประดิษฐ สถิมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัม์ กับ Tokyo National Research Institute for Cultural Properties (TNRICP)

เมื่อวันที่ 8 ุลาคม 2556 นายธนาธิป อุปัิศฤงค์ เอกอัครราชทูฯ และริยา พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทู ... ... ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการจัดทำความกลงเพื่อศึกษาวิจัยและหาทางซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกญี่ปุ่น... ... เป็นงานศิลปะลงรักประดับมุกลวดลายศิลปกรรมแบบญี่ปุ่นสกุลช่างเมืองนางาซากิ ที่รัชกาลที่...
10/10/2013
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6
  relevance date