ค้นหา

 
Found: 14

2013.09.17การบรรยายพิเศษ กฎหมายไทยใกล้ตัว และ ความรู้สู้ภัยพิบัติ

... โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอัยการสูงสุดจากประเทศไทย นำโดยนายสัตยา อรุณาธารี รองอัยการสูงสุด และในภาคบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ ความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ นำโดย รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัตินานาชาติ ...
17/09/2013

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

... กรุงโตเกียว เอกสารการบรรยาย ดาวน์โหลด PDF เหตุการณ์แผ่นดินไหว สึนามิในประเทศญี่ปุ่น และความรู้สู้ภัยพิบัติ โดย รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี การทำนายความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิและการเตรียมพร้อมก่อนภัยพิบัติ ...

2013.07.21 ฝ่ายกงสุลจัดกิจกรรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยในญี่ปุ่น

... มหาวิทยาโทโฮคุ เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ และอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่ จัดกิจกรรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” ณ ศูนย์รับปรึกษาปัญหาคนต่างชาติ อำเภอโคฟุ จังหวัดยามานาชิ เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในญี่ปุ่น ...
29/07/2013

2013.08.11 ฝ่ายกงสุลจัดกิจกรรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยในญี่ปุ่น

... มหาวิทยาโทโฮคุ เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ และอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดไซตามะ จัดกิจกรรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” ณ อาคารเอนกประสงค์คาวาโกเอะ อิเซฮาระ อำเภอคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในญี่ปุ่น ...
20/08/2013

จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ

... ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) และสำนักงานอัยการสูงสุด จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น ...
13/09/2014

2014.06.14 สถานเอกอัครราชทูตจัดอบรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” ครั้งที่ 2

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการอบรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวหรือสึนามิ ณ ศูนย์เยาวชนไอจิ ...
17/06/2014

สถานเอกอัครราชทูตจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ

... การจัดซ้อมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติและให้การช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเกิดภัยพิบัติผ่านสถานการณ์จำลอง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการหลบภัย ... ... รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัตินานาชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ ในหัวข้อ ...

แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่มีประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับมือภัยพิบัติ จัดทำโดยสำนักรัฐมนตรีญี่ปุ่น http://www.bousai.go.jp/index-e.html  
12/06/2020

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมการประชุมสหประชาชาติระดับโลกเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 (3WCDRR) ที่เมืองเซนได

... โดยอาศัยประสบการณ์ของไทยจากการที่เคยเป็นทั้งประเทศที่ประสบภัยและที่ได้ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก        นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ...
13/03/2015

... เงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่ จ.นาโกยะ และ จ.โทจิกิบริจาคไปยังโรงเรียนในประเทศฟิลิปปินส์ที่ประสพภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 รศ.ดร.อนวัช สรรพศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติ จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัติ(IRIDeS) มหาวิทยาลัยโทโฮคุและทีมนักวิจัย นำทีมงานนักวิจัยจากสถาบันฯ ไปที่ประเทศ Philippines Palo Municipality ...
22/09/2014
Pages: 1 2 Next
  relevance date