ค้นหา

 
Found: 1

ภาพวาดสีน้ำมันช้างไทย ฮานาโกะ

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2558 นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ได้ไปชมภาพวาดสีน้ำมันช้างไทย ฮานาโกะ ที่ห้องแสดงภาพ Un Petit Garage ย่านกินซ่า โดยจัดแสดงขึ้นภายใต้หัวข้อ  Animaless Zoo Project INOKASHIRA ซึ่งวาดโดย .ส. อะคิ ฟุเอะดะ ศิลปินซึ่งมีความสนใจในการวาดภาพทิวทัศน์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ควรค่าแก่ความทรงจำ ...
06/08/2015
  relevance date