ค้นหา

 
Found: 1

ญี่ปุ่นปรับขึ้น 'ภาษีบริโภค' จาก 8% เป็น 10% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถอ่านได้ที่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถอ่านได้ที่   https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/consumption_tax/
24/01/2020
  relevance date