ค้นหา

 
Found: 17

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 14

... ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 14 ณ ห้องมิลเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย ...

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 13

... ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ณ ห้องมิลเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย ...

2013.12.14 งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 8

... แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ งานประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้จัดขึ้นที่มิลเลเนียม ฮอลล์ (Millennium Hall) มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตเป็นผู้กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ...
18/12/2013

2014.03.19 งานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาที่เข้าประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา นำโดยอาจารย์เคียวโกะ ฟุนาดะ หัวหน้าภาควิชาภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนักศึกษาที่เข้าประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยครั้งที่ ...
28/03/2014

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

... แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ งานประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องมิเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา โดยมีศาสตราจารย์อาสึชิ คาสึกะ หัวหน้าภาควิชาภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 11

... แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ งานประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องมิเลเนียม มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา โดยมีศาสตราจารย์อาสึชิ คาสึกะ หัวหน้าภาควิชาภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

2013.02.01 งานเลี้ยงอาหารค่ำแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ...

... สถานเอกอัครราชทูตร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาจัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา มหาวิทยาลัยโอซากา มหาวิทยาลัยเคโอ มหาวิทยาลัยโตเกียวภาษาต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยอุชึโนะมิยะ ...
06/02/2013

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

... ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติ จัดงานประกวดสุนทรพจน์ระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ที่มิลเลเนียม ฮอลล์ (Millennium Hall) มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาโดยมีนักศึกษาญี่ปุ่นภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีเข้าแข่งขันจำนวน 20 คน ...
01/12/2010

12.17 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 6

... จาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยโอซากา (จังหวัดโอซากา) มหาวิทยาลัยเทนริ (จังหวัดนารา) มหาวิทยาลัยอุซึโนะมิยะ (จังหวัดโทจิหงิ) และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา (จังหวัดชิบะ)กรรมการผู้ตัดสินการประกวดในปีนี้ ประกอบด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
29/12/2011

2013.07.14 สถานเอกอัครราชทูตฯ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Open Campus ของมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา

... การหัดเขียนชื่อภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรไทย นอกจากนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ยังได้แสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยด้วย มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาเปิดสอนหลักสูตรวิชาภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 13 ปี และได้ส่งเสริมการเรียนภาษาไทยโดยการจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี ...
17/07/2013
Pages: 1 2 Next
  relevance date