ค้นหา

 
Found: 10

ตอนที่ 1 มะม่วงไทยหลากพันธุ์

... มีเสี้ยน ผลดิบมีรสเปรี้ยว ผลสุกมีรสหวานอมเปรี้ยว เหมาะสำหรับการรับประทานดิบ ทำสลัด ยำมะม่วง มะม่วงเขียวเสวย เป็นมะม่วงที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน ผลใช้รับประทานดิบคุณภาพดีมาก ...

มะม่วงไทย

13/04/2020

เอกอัครราชทูตฯ และภริยาเข้าร่วมเปิดงาน Thai Fair ณ ห้างสรรพสินค้า Aeon สาขา Laketown

... โดยมีการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยนานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะม่วง 2 พันธุ์ใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดตลาดในญี่ปุ่นคือ มะม่วงเขียวเสวยและโชคอนันต์ รวมทั้งผลไม้ไทยอื่น ๆ เช่น ทุเรียน และมังคุด ตลอดจนสินค้าเกษตรแปรรูปจากไทยทั้งอาหาร ...
29/04/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Chiba Citizen's Day

... จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงโตเกียว นำมะม่วงโชคอนันต์และเขียวเสวย และส้มโอ มาแจกให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลอง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...
19/06/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 7

... คูหาสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียวได้นำผลไม้ไทยหลากชนิดจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เช่น มะม่วง ทุเรียน และมะพร้าวน้ำหอม สำหรับแจกชิมและจำหน่าย ในส่วนของคูหาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...

งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได 2018

... นอกจากนี้คูหาสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียวได้นำผลไม้ไทยหลากชนิด เช่น มะม่วง ทุเรียน และมะพรร้าวน้ำหอม สำหรับแจกชิมและจำหน่าย ในส่วนของคูหาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 12

... พร้อมให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในญี่ปุ่น และยังได้รับความร่วมมือจากสำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว นำมะม่วงเขียวเสวยและโชคอนันต์ซึ่งเพิ่งได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายในญี่ปุ่นมาแจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมด้วย ...

งานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะครั้งที่ 7

... และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบประเทศไทยมากขึ้น ภายในงานมีการออกคูหาประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มะขาม และส้มโอ โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงโตเกียว และคูหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 15

... สอนประดิษฐ์พวงมาลัยซึ่งได้รับความสนใจากผู้เข้าชมงานมากมาย ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ์คุณภาพส่งออกผลไม้ไทย อาทิ มะม่วง ทุเรียน มังคุด และกล้วยหอมทอง รวมทั้งกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวไทยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 14

... ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมและการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค และยังมีการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย อาทิ มะม่วง ทุเรียน มังคุด และกล้วยหอมทอง จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวไทยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...
  relevance date