ค้นหา

 
Found: 180

2014.06.10 อุปทูตร่วมงานเลี้ยงรับรองการแข่งขัน Yonex Open Japan 2014

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองการแข่งขัน ...
11/06/2014

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ช่อง QVC

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ช่อง QVC เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าของประเทศไทย ...
QVC
12/06/2017

2014.06.09 อุปทูตบรรยายแก่คณะโครงการหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่คณะโครงการหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ...
11/06/2014

นิทรรศการศิลปะ On Paper 2013 ~ Paper & Nature ~ ณ มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ ผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
13/06/2013

2014.06.09 คณะนักแข่งรถจักรยานยนต์ไทยเข้าเยี่ยมคารวะอุปทูต

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 คณะนักแข่งรถจักรยานยนต์ไทย นำโดยนายธงชัย วงษ์สวรรค์ นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ...
11/06/2014

รองประธานธนาคาร Shonai เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นาย Giichiro Harada รองประธานธนาคาร Shonai ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการก่อตั้งสมาคมมิตรภาพยามากาตะ-ไทย ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ...

2013.06.23 22 มิถุนายน 2556กิจกรรมการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ”แม่และเด็ก” และ 23 มิถุนายน 2556การให้บริการกงสุลสัญจร ...

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 ฝ่ายกงสุลร่วมกับอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) และเด็กไทยกรุ๊ป จังหวัดโทจิกิ ...
02/07/2013

พิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานแรงงาน

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นางสาวพิชญสินี มูลพฤกษ์ ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 18 Next
  relevance date