ค้นหา

 
Found: 3

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับรางวัล Nikkei Asia Prize

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัล Nikkei Asia Prize ครั้งที่ 19 ในสาขาวัฒนธรรมและชุมชน (Culture and Community) โดยมี ... ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัล ...

2014.05.23 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัล Nikkei Asia Prizes ครั้งที่ 19

... ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Nikkei Asia Prizes ครั้งที่ 19 ในสาขาวัฒนธรรมและชุมชน (Culture and Community) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่ง ... ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ...
24/05/2014

2012.09.28 งานสัมมนา “Thailand – Japan, Enduring Friendship, Partnership for the Future” เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น

... Comprehensive Connectivity” โดยมีวิทยากร ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ ... ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการและสมาชิกคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีผู้ดำเนินรายการ ...
11/10/2012
  relevance date