ค้นหา

 
Found: 11

มาตรการเร่งด่วนต่อนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ปชช.ทุกภาคส่วนของญี่ปุ่น

... มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ (3) คำถาม ความแตกต่างของบทบาทระหว่าง รมว.ประจำ สนง.ครม. (ดูแลภารกิจ Promoting Dynamic Engagement of All Citizens) รมว.สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (MHLW) หรือกระทรวงศึกษาธิการฯ (MEXT) ต่อการดำเนินมาตรการการดูแลพยาบาลผู้สูงอายุ ...
12/01/2016

เอกอัครราชทูตฯ ติดตาม รมว.สธ. หารือข้อราชการกับ รมว. สธ. ญี่ปุ่น

... เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายยาสุฮิสะ ชิโอซากิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น ที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคม ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่น ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานฉบับใหม่และการส่งแรงงานไทยมาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต ได้ให้การต้อนรับพลตำรวจเอก ...
27/03/2019

12.7 เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่ รมว.แรงงาน

... ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อเป็นเกียรติแก่นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ ...
21/12/2011

รมว.กระทรวงศึกษาธิการเข้าพบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

... ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่น และเป็นฐานการขยายธุรกิจของญี่ปุ่นในอาเซียนได้อย่างแท้จริง ...

12.7 เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่ รมว.แรงงาน

... ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อเป็นเกียรติแก่นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ ...
21/12/2011

นาย Taro Aso รอง นรม./ รมว.คลัง ญป. เยือนเมียนมาร์เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดเขต ศก. พิเศษติละวา

... โดยได้ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ของติละวา เช่น โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อน การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ... ... ได้ให้เงินกู้ (Yen Loan) ด้วย 2. เมื่อ 23 ก.ย. 58 นาย Taro Aso รอง นรม./รมว.คลัง ญป. และ ดร. Sai Mawk Kham รอง ปธน. มม. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเขต ...
22/10/2015

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน ต.ค. 58 - ก.พ. 59

... ศก. เงินฝืดจะกลับคืนมา และการที่จำนวนประชากรแรงงานในญี่ปุ่นลดลงทั้งในระยะกลางและระยะยาว ... ... หรือการผันผวนของตลาด           - จากการที่ประชุม รมว.คลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกลุ่มประเทศ ...

ท่าทีของ ญป. ต่อเหตุการณ์วินาศกรรมในกรุงปารีส

... ได้ส่งสารถึง ปธน. ฝศ. และ รมว. กต. ญป. ได้ส่งสารถึง รมว. กต. ฝศ. เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2558 โดยมีเนื้อความเดียวกัน ... ... ตรวจสอบความปลอดภัยของพนักงานและเครื่องจักรภายในโรงงาน ณ เมือง Valenciennes ที่อยู่ใกล้ชายแดนเบลเยี่ยม
30/12/2015

แนวนโยบายของ ครม. นรม. Abe ชุดปรับใหม่

... การปฏิรูปกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การประมง และแรงงานเพื่อรองรับข้อตกลง TPP ที่หารือกันจนได้ข้อตกลงโดยส่วนใหญ่ร่วมกันแล้ว ... ... เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจาก นรม. Abe โดยตรง - มีรายงานว่า นาย Shigeru Ishiba รมว. ประจำ สนง.ครม. (ดูแลเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติและดูแลการฟื้นฟูท้องถิ่น) ...
22/10/2015
Pages: 1 2 Next
  relevance date