ค้นหา

 
Found: 11

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พบหารือระหว่างอาหารกลางวันกับนายโยชิฮิเดะ สุกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ...

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ไทยมีให้ต่อญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นคู่ค้าในลำดับต้น และเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของไทย ในระหว่างการเยือน รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ และคณะ มีโอกาสได้พบปะกับระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่นหลายคน ได้แก่ การเยี่ยมคารวะนายชินโซ ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยือนจังหวัดมิเอะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับท้องถิ่นของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ติดตามคณะรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยือนจังหวัดมิเอะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับท้องถิ่นของญี่ปุ่นให้ยิ่งแน่นแฟ้น ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เดินทางเยือนฟุคุโอะกะอย่างเป็นทางการ

เช้าวันนี้ (8 ก.พ.) รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เดินทางถึงฟุคุโอะกะเป็นวันแรก โดยมีกำหนดการประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดฯ ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่น (16-19 ก.พ. 2563)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 59 เวลา 09.30 น.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 22 ที่โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ...

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมรัฐมนตรี METI และคณะฝ่ายญี่ปุ่น เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน

... เหตุใดนักลงทุนญี่ปุ่นจึงเลือกประเทศไทย 2) ทิศทางของประเทศไทย และ 3) ญี่ปุ่นจะสามารถสนับสนุนไทยอย่างไรได้บ้าง รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ได้กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ...
13/09/2017

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนที่นาโกยา

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน “Thailand Taking Off to New Heights” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้หารือเกี่ยวกับการมาเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ในเดือนกรกฎาคมนี้ รวมทั้งได้หารือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและท้องถิ่นของญี่ปุ่นอย่างครอบคลุมและรอบด้าน ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

... กรุงโตเกียว โดยมีนายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วม การหารือครอบคลุมความร่วมมือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจรอบด้าน การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date