ค้นหา

 
Found: 7

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 60 นายภาสกร ศิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และได้รับฟังการชี้แจงนโยบายและงบประมาณของสถานเอกอัครราชทูต ...
22/05/2017

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องหลายด้าน อาทิ นายทาโคโอะ อะคิบะ รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นายทาเคโอะ โมริ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายคาซูยูกิ ยามาซากิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายทัตสึยะ เทราซาวะ รอง รมช. ฝ่ายการต่างประเทศ ...

2013.02.14 งานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้แทนจากประเทศไทย

... คณะผู้แทนประชุมเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ปาเลสไตน์ นำโดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้แทนประชุมร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) นำโดยนายนพปฎล คุณวิบูลย์ ...
20/02/2013

รองปลัดธานีฯ เข้าร่วมการเสวนา International Economic Forum on Asia ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 60 นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ "The Challenge of Sustainable Cities: Building inclusive urban infrastructure to withstand disaster risks" ในการประชุม "International ...

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น (Japan–Thailand Political Partnership Consultations: JTPPC) ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย ... ... – Thailand Political Partnership Consultations: JTPPC) ครั้งที่ 7 ซึ่งนาย Kazuyuki Yamazaki รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ โดยนอกเหนือจากการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่นแล้ว ...
02/04/2018

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖ ที่กรุงโตเกียว

... มีนาคม ๒๕๕๙ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ... ... Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖ กับนายชินซุเคะ สุกิยะมะ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายการเมือง ...

การบรรยายหัวข้อ "โครงการในพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

... ที่หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ  โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากร ร่วมด้วยนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวไทยในกรุงโตเกียวเข้าร่วมกว่า ...
  relevance date