ค้นหา

 
Found: 6

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Tourism EXPO Japan 2018

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะผู้บริหารจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ...
20/09/2018

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent (JATA) Tourism Expo 2016

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent (JATA) Tourism Expo 2016 ที่อาคาร Ballesalle Tokyo Nihonbashi เมื่อวันที่ 22 กันยายน ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent Tourism Expo 2017

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent Tourism Expo 2017 ที่ Tokyo Big Sight โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้านการท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ...

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ

... พฤศจิกายน 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ ...

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙

... ๒๕๖๑ ที่สวนสาธารณะโยโยกิ ในช่วงพิธีเปิดในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ฯพณฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ...
12/05/2018

ผู้ว่าราชการจังหวัดกิฟุพบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานผลการประชาสัมพันธ์จังหวัดกิฟุที่ประเทศไทย

... ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้แทนระดับสูงของไทย อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนภาคเอกชนของไทย ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกิฟุกับไทยในทุกด้าน ...
  relevance date