ค้นหา

 
Found: 54

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

... มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นกลับไทยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 มีข้อกำหนดอย่างไ? ตอบ: ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 02.00 น. (เวลาญี่ปุ่น) คนไทยทุกคนที่จะเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อกลับประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ที่เคาเตอร์ Check-in ของสายการบินเพื่อออก Boarding Pass 1) ใบรับรองแพทย์(ภาษาอังกฤษ) ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ที่ออกโดยโรงพยาบาลหรือคลินิกในประเทศญี่ปุ่นโดยมีเนื้อหาว่ามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทางได้ ...
23/03/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ( Fit to Fly/Travel Health Certificate) ซึ่งได้รับการออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ฉบับจริง) 3) ใบรับรองแพทย์ซึ่งยืนยันว่า ปลอดเชื้อ COVID- 19 แบบ RT-PCR ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ฉบับจริง) 4) แบบฟอร์ม ต. 8 ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE)** บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ... ... ตรวจสอบและซื้อบัตรโดยสาร 1.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมมือกับสายการบินต่าง ๆ จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE)** บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมกราคม ... ... ตรวจสอบและซื้อบัตรโดยสาร 1.1 เดือนมกราคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ...

รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง JCI

รมสนับสนุนบริการสุขภาพรวบรวมรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง JCI (Joint Commission International) จำนวน 61 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นประเภทโรงพยาบาล จำนวน 47 แห่ง และคลีนิก จำนวน 14 แห่ง ...
Hospital JCI
19/02/2018

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง "Cherry Blossom Reception"

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และนางยุพดี บุนนาค ภริยา ได้ร่วมงานเลี้ยงรับรอง "Cherry Blossom Reception" ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ ...
04/04/2016

มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

... ขอเปลี่ยนอีเมล์รับส่งเอกสารเป็น rtetokyo2020.3@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารไปที่ e-mail เดิม แล้วยังไม่ได้รับเอกสารใบรับรอง  ขอให้ส่งไปที่ e-mail ใหม่อีกครั้งโดยทันที   (ขอให้รวมส่งเอกสารทั้งหมดใน e-mail เดียวและหัวข้อ ...
COVID-19
19/03/2020

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

... ได้ตั้งสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้มาร่วมงานเลี้ยงรับรองได้ร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมกัน ซึ่งผู้มาร่วมงานได้ร่วมน้อมใจลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมาก และได้ชื่นชมนิทรรศการพระราชกรณีกิจเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จัดขึ้นในปีนี้ด้วย ...
17/12/2010

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุม International Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายบรรสาน ... ... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุม International Conference on "The Future ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 18.30 น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วิเทศสโมสร ...
Pages: 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date