ค้นหา

 
Found: 89

นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงรับรองยุทธศาสตร์โตเกียว 2018 เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือให้เกิดผลรูปธรรม

... เข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขง... ... และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมแสดงความชื่นชมกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง... ... ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นต่ออนุภุมิภาคลุ่มน้ำโขงและแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นเป็นมิตรแท้ที่ยาวนานและเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาโดยตลอด...

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์รอบด้านกับจังหวัดอาคิตะ

... คนสำคัญ และเป็นกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำและนักการเมืองท้องถิ่น ที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดอาคิตะกับประเทศไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในหลายด้านตลอดเวลาที่ผ่านมา วันรุ่งขึ้น (4 ส.ค.) ก่อนเดินทางกลับกรุงโตเกียว ...
03/08/2016

ออท. ร่วมงานสัมมนา JSPS-NRCT International Symposium 2010

ออท. ร่วมงานสัมมนา JSPS-NRCT International Symposium 2010 “Productivity ... ... ปีการดำเนินโครงการร่วมมือด้านประมงกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้... ... รวมถึงผู้แทนของ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ถึงความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลากร งานวิจัยด้านประมง...
10/03/2010

ศิลปินไทยร่วมแสดงใน Kishiko International Concert ครั้งที่ 26

... Kishiko International Concert ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้ให้ความร่วมมือในการนำศิลปินไทยมาแสดงดนตรีร่วมสมัยและดนตรีพื้นบ้าน ร่วมกับศิลปินจากญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ นางยุพดี ... ... ได้กล่าวในพิธีเปิดงานถึงความตั้งใจของไทยที่จะนำเสนอมิติใหม่ของดนตรีไทย โดยการนำเพลงไทยเดิมมาเรียบเรียงใหม่เพื่อบรรเลงโดยเปียใน ...
31/01/2018

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

... น้ำตาลดิบ แป้ง และผลไม้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือร่วมกันภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสองฝ่ายยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายตกลงจะจัดทำเอกสารความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรรวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือในการจับคู่ทางธุรกิจด้วย
02/07/2015

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบเงินช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวจากรัฐบาลไทยให้แก่ผู้ว่าราชการ จ.คุมะโมโตะ

... โดยปัจจุบันมีคนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ใน จ.คุมะโมโตะอีกจำนวน 198 คน จึงขอความร่วมมือให้ช่วยดูแลคนไทยดังกล่าวต่อไปด้วย  ผวจ.คุมะโมโตะ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทย ที่ให้ความช่วยเหลือจังหวัด ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนการประชุม 20th Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA)

... ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนาย TAKEMOTO Naokazu รัฐมนตรีประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรี... ... อนึ่ง ประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมือ FNCA ประกอบด้วยออสเตรเลีย บังกลาเทศ... ... มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและไทย
04/12/2019

2014.08.23 อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ พิพิธภัณฑ์ MOA

... และภริยา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กระทรวงศึกษาธิการไทย หน่วยงาน MOA International และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย โดยผู้แทนจากทั้งสามหน่วยงาน ... ... และนายสุชาญ ศีลอำนวย ผู้แทนประธานมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ร่วมลงนามตกลงความร่วมมือทางวิชาการการเกษตร ...
28/08/2014

รมว.กระทรวงศึกษาธิการเข้าพบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

... เพื่อให้ไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่น และเป็นฐานการขยายธุรกิจของญี่ปุ่นในอาเซียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจากการหารือข้างต้น รัฐมนตรีทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการนำระบบอาชีวศึกษาญี่ปุ่นมาพัฒนาในสถาบันอาชีวะของไทย 2 แห่งคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี กับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และรัฐมนตรีดาว์พงษ์ได้ใช้โอกาสนี้ ...

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวปาฐกถาในการประชุมสามัญประจำปีสมาคมมิตรภาพอาคิตะ - ไทย

... ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับจังหวัดอาคิตะ... ... ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครบ 130 ปี ในปี 2560 ทั้งนี้... ... เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 9 Next
  relevance date