ค้นหา

 
Found: 21

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมในพิธีฉลองการนำกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ณ ...

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมในพิธีฉลองการนำกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo ...
13/05/2011

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมในพิธีฉลองการนำกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ณ ...

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมในพิธีฉลองการนำกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo ...
13/05/2011

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายในงานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการไปลงทุนในไทย

... เดินทางไปบรรยายในงานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการไปลงทุนในไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย JETRO โดยมีทั้งบริษัทที่ได้ลงทุนและวางแผนจะลงทุนในประเทศไทยหลายบริษัทเข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ ...

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดโทกูชิมะ

... จึงอยากจะนำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของจังหวัดโทกูชิมะไปสานต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย โดยนอกจากบริษัทจากจังหวัดโทกูชิมะ 9 แห่งที่ลงทุนในประเทศไทยแล้ว เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญให้บริษัทของจังหวัดไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย ...

2013.06.18 เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่นักธุรกิจสมาชิกองค์กร International Friendship Exchange Council (FEC)

... และมีการจัดตั้งกลไกการทำงานร่วมใน 3 ระดับ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งจากโอกาสต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้บริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยได้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วย เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2556 เอกอัครราชทูตฯ ...
20/06/2013

2014.05.28-29 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดฮิโรชิมะและกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของสมาคมไทย-ฮิโรชิมะ

... โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริษัทหรือองค์กรที่ลงทุนในไทยและมีความสัมพันธ์กับไทยว่า แม้ว่าการเมืองไทยจะอยู่ในช่วงการรัฐประหาร แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นในไทย ...
02/06/2014

2013.05.30-31 อัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมา เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

... และได้จัดตั้งกลไกการทำงานร่วมใน 3 ระดับ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งจากโอกาสต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้บริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยได้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วย ทั้งนี้ จังหวัดฮิโรชิมาเป็นจังหวัดสำคัญในเขตจูโกกุของญี่ปุ่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย ...
05/06/2013

2013.07.30-31 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโทยามะ

... ซึ่งประธานหอการค้าฯ ได้ขอบคุณที่เอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญกับ จ.โทยามะ และแจ้งว่าบริษัทจาก จ.โทยามะที่ลงทุนในไทย สามารถประกอบกิจการได้อย่างราบรื่น และต่างชื่นชมในความขยันขันแข็งและความสามารถของแรงงานไทย ...
02/08/2013

บริษัท Yokohama Reitou เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหารบริษัท Yohohama Reitou ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต โดยได้หารือเกี่ยวกับช่องทางการส่งเสริมการลุงทนและการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรและอาหารแปรรูป เมื่อวันที่...

กรรมการบริหาร บริษัท Sumitomo Corporation ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... เพื่อแนะนำบริษัทและหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติม Sumitomo Corporation เป็นบริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่ที่ลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 50 ปี โดยล่าสุดได้ชนะการประมูลและร่วมกับบริษัท ...
07/06/2016
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date