ค้นหา

 
Found: 3

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

... เข้าร่วมงานดังกล่าวตามกำหนดการ ดังนี้ เวลา 09.30 น. ผู้เข้าร่วมงานเดินทางถึงหอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ลงนามถวายพระพร เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
  relevance date